Klarer vi å dekke fremtidens kompetansebehov? Klarer vi å dekke fremtidens kompetansebehov?
Det har i løpet av det siste året blitt uttrykt bekymring i mediebildet for de mange langtidsledige i Norge. Det poengteres at mange av de ledige ikke har kompetanse...
Les mer
Usikre tider trenger sikre tiltak Usikre tider trenger sikre tiltak
Globaliseringen har vist seg fra en annen side, og de siste årene har vi ikke bare sett fordelene, men også ulempene ved globaliseringen. ...
Les mer
Derfor bruker vi mangfold i vår kommunikasjon Derfor bruker vi mangfold i vår kommunikasjon
Likeverd er en viktig verdi for Folkeuniversitetet. Som kursorganisasjon for et studieforbund, er det viktig for oss å gi alle lik tilgang til kunnskap og kompetanse...
Les mer