Studieforbund roses i statsbudsjettet Studieforbund roses i statsbudsjettet
Famille- og kulturkomiteen og Utdanning- og forskningskomiteen understreker i sin innstilling til statsbudsjettet viktigheten av landets studieforbund...
Les mer
Baksiden ved digital undervisning Baksiden ved digital undervisning
Omstillingen til undervisning over nett åpner opp for fleksibilitet og en mulighet til å studere uavhengig av tid og sted. Når det er sagt, byr den også på sine utfo...
Les mer
Vi må lytte til bedriftene! Vi må lytte til bedriftene!
Norge står overfor en enorm mangel på fagarbeidere i årene fremover. Tall fra NAV viser at helsesektoren i dag mangler 13 450 fagpersoner, og etterspørselen etter ar...
Les mer