Fag
Undervisningsform
Oppstart
Tidspunkt
Ukedag

Sted

Vis flere valg (tidspunkt, ukedag, oppstart) Skjul valgene (tidspunkt, ukedag, oppstart)

Bransjeprogram for reiseliv - Ledelse i praksis 21-11

Kurset er gratis for deg som er i reiselivsbransjen. Undervisning skjer digitalt to dager i uken.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
0
Undervisningstimer:
30
Kursstart:
8.november
Kursslutt:
09.12.2021
Tidspunkt:
09.00 - 12.00
Dager:
Tir, Tor
Kursid:
3745390484
Les mer Meld deg på

Data for begynnere

Datakurs for begynnere gir deg grunnleggende gjennomgang i PC-bruk. Du lærer å søke på internett, bruke nettbank, skrive dokumenter og sende e-post.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Asker, Folkeuniversitetet Asker
Samlet pris:
3950
Undervisningstimer:
18
Kursstart:
02.11.2021
Kursslutt:
18.11.2021
Tidspunkt:
09.00 - 12.00
Dager:
Tir, Tor
Kursid:
3765081386
Les mer Meld deg på

Den flerkulturelle barnehage og skole i det Norske samfunnet

Kurset passer spesielt for deg som jobber i skole, SFO og barnehage, men er også aktuelt for andre arbeidsplasser der du er i kontakt med språklige minoriteter.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
7200
Undervisningstimer:
36
Kursstart:
17.11.2021
Kursslutt:
26.01.2022
Tidspunkt:
17.30 - 21.30
Kursid:
3764640484
Les mer Meld deg på

Dokumentkontroller

Dokumentkontrollkurset gir en grundig innføring i arbeidsoppgaver som planlegger, oppfølging, dokumentstyring, kontroll og arkivering. Videre tar kurset for seg ulike typer teknisk dokumentasjon og viktigheten av dokumentkontroll funksjonen.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
10000
Undervisningstimer:
20
Kursstart:
Medio oktober
Kursslutt:
10.11.2022
Tidspunkt:
09.00 - 13.00
Kursid:
3768100484
Les mer Meld deg på

Effektiv kommunikasjon

På dette kurset lærer du om de mest typiske årsakene til misforståelser i mellommenneskelig kommunikasjon og hvordan du med noen enkle grep kan forbedre din egen kommunikasjon. Forelesning på Zoom uten opptak på dette kurset.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
1200
Undervisningstimer:
4
Kursstart:
lørdag 27. november
Kursslutt:
27.11.2021
Tidspunkt:
10.00 - 14.00
Kursid:
3768880101
Les mer Meld deg på

Effektive og smarte innkjøp

Bli en bedre innkjøper og gjør profesjonelle innkjøp av varer og tjenester!Kutt kostnader og reduser sløsing og få full kontroll Digitalt undervisning via Zoom en gang i uken.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
7800
Undervisningstimer:
24
Kursstart:
10.03.2022
Kursslutt:
05.05.2022
Tidspunkt:
08.30 - 11.30
Kursid:
3763670484
Les mer Meld deg på

Etikk og helse

På dette spesialkurset får du innsikt og faglig forståelse innen etikk og filosofi. Målet er å gi deg en faglig forståelse for hva etikk og filosofi innebærer og hvorfor det er viktig å ha kunnskap om dette for deg som jobber innen helsevesenet eller er i jobb med mennesker generelt.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Drammen, Drammen
Samlet pris:
2700
Undervisningstimer:
12
Kursstart:
15.11.2021
Kursslutt:
29.11.2021
Tidspunkt:
17.30 - 21.15
Kursid:
3744743047
Les mer Meld deg på

Flerkulturell omsorg - Nettbasert

Individuell pleie i et flerkulturelt helsevesen. En stadig større andel av innvandrerbefolkningen vil få behov for helsetjenester. Hvordan møter vi de nye brukergruppenes behov for individuell pleie? Dette kurset er beregnet på helsepersonell som arbeider med pleie og omsorg overfor brukere og pasienter med en annen kulturbakgrunn en seg selv.

Undervisningsform:
Nettstudier
Samlet pris:
4500
Kursid:
380
Les mer Meld deg på

Forbrukerjus for næringslivet

Et praktisk rettet kurs med innsikt i regler om kjøp i forbrukersammenheng for næringslivet og spesielt for detaljister og håndtverkere.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
5800
Undervisningstimer:
16
Kursstart:
16.02.2022
Kursslutt:
09.03.2022
Tidspunkt:
09.00 - 12.30
Kursid:
3769120484
Les mer Meld deg på

Forvaltningsrett

Forvaltningsrett er et tilbud til deg som ønsker å forstå rettsreglene i offentlig forvaltning, og de rettigheter og plikter borgerne har overfor forvaltningen.Forelesningene går over 4 kvelder - en kveld pr uke.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
5900
Undervisningstimer:
16
Kursstart:
20.04.2022
Kursslutt:
11.05.2022
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Kursid:
3758050484
Les mer Meld deg på