Vis flere valg (tidspunkt, ukedag, oppstart) Skjul valgene (tidspunkt, ukedag, oppstart)

HMS for verneombud

HMS for verneombud gir deg grunnleggende kunnskaper om helse-, miljø-, og sikkerhet. Kurset tilfredsstiller Arbeidsmiljølovens krav om opplæring i arbeidsmiljø.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Asker, Folkeuniversitetet Asker
Samlet pris:
4500
Undervisningstimer:
40
Kursstart:
05.10.2020
Kursslutt:
07.10.2020
Tidspunkt:
09.00 - 15.00
Kursid:
3528661386
Les mer Meld deg på

HR i praksis

Bli med på et praktisk orientert kurs innen HR-faget. Kurset tar for seg de ulike aspektene ved ansettelsesforhold, fra medarbeidere utvelges og starter i bedriften til avslutningen av arbeidsforhold - og ikke minst alt som skjer underveis.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
9950
Undervisningstimer:
40
Kursstart:
16.09.2020
Kursslutt:
18.11.2020
Tidspunkt:
17.30 - 21.30
Kursid:
3527421400
Les mer Meld deg på

Innføring i coaching og ledelse

Bli mer trygg og kompetent i din rolle som leder og veileder gjennom dette innføringkurset i coaching og ledelse.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Hønefoss, Folkeuniversitetet Hønefoss
Samlet pris:
3900
Undervisningstimer:
24
Kursstart:
07.10.2020
Kursslutt:
11.11.2020
Tidspunkt:
17.30 - 21.00
Kursid:
3137563510
Les mer Meld deg på

Innføring i coaching og ledelse

Bli mer trygg og kompetent i din rolle som leder og veileder gjennom dette innføringkurset i coaching og ledelse.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Asker, Folkeuniversitetet Asker
Samlet pris:
3900
Undervisningstimer:
24
Kursstart:
07.10.2020
Kursslutt:
11.11.2020
Tidspunkt:
17.30 - 21.15
Kursid:
3528441386
Les mer Meld deg på

Innføring i regnskap

Dette er kurset for deg som ønsker å lære deg de grunnleggende prinsipper for regnskapsføring.Du får en grunnleggende innføring i bokføring og de generelle bokføringsprinsipper og et grunnlag for enkel føring av regnskap eller videre studier innen regnskap.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
4250
Undervisningstimer:
24
Kursstart:
25.08.2020
Kursslutt:
29.09.2020
Tidspunkt:
17.30 - 21.30
Dager:
Tir
Kursid:
3513740101
Les mer Meld deg på

Innføring i regnskap

Dette er kurset for deg som ønsker å lære deg de grunnleggende prinsipper for regnskapsføring.Du får en grunnleggende innføring i bokføring og de generelle bokføringsprinsipper og et grunnlag for enkel føring av regnskap eller videre studier innen regnskap.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Asker, Folkeuniversitetet Asker
Samlet pris:
4250
Undervisningstimer:
24
Kursstart:
07.09.2020
Kursslutt:
12.10.2020
Tidspunkt:
17.30 - 21.30
Kursid:
3524811386
Les mer Meld deg på

Innføring i regnskap

Dette er kurset for deg som ønsker å lære deg de grunnleggende prinsipper for regnskapsføring.Du får en grunnleggende innføring i bokføring og de generelle bokføringsprinsipper og et grunnlag for enkel føring av regnskap eller videre studier innen regnskap.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Asker, Folkeuniversitetet Asker
Samlet pris:
4250
Undervisningstimer:
24
Kursstart:
07.09.2020
Kursslutt:
17.09.2020
Tidspunkt:
08.30 - 12.30
Dager:
Man, Tir, Tor
Kursid:
3524831386
Les mer Meld deg på

Kontrakt- og avtaleskriving

Gode avtaler er gull verd! På dette kurset får du økt kompetanse i å håndtere prosessen fra første tilbudsrunde til kontrakten eller avtalen er signert.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
2950
Undervisningstimer:
8
Kursstart:
04.11.2020
Kursslutt:
11.11.2020
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Kursid:
3471730101
Les mer Meld deg på

Kopi av Atferdsvansker hos barn og ungdom Kongsberg H20

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Skien, Folkeuniversitetet Skien
Samlet pris:
1800
Undervisningstimer:
9
Kursstart:
20.10.2020
Kursslutt:
03.11.2020
Tidspunkt:
17.30 - 20.30
Kursid:
3538363724
Les mer Meld deg på

Kurs i nasjonale fag

Kurs i nasjonale fag er obligatorisk for å få autorisasjon i Norge dersom du har helsefaglig utdanning fra land utenfor EU/EØS- området. Ved ledig plass kan også helsepersonell som ikke er forpliktet til å gjennomføre kurset delta. Farmasøyter, leger, sykepleiere og tannleger må i tillegg gjennomføre den delen av kurset som dreier seg om medikamenthåndtering og medikamentregning.Prisen for kurs i nasjonale fag er 15 500 kr. Prisen for kurs i nasjonale fag med legemiddelhåndtereing er 25 000 kr.

Undervisningsform:
Kombinert undervisning
Sted:
Oslo
Samlet pris:
25000
Undervisningstimer:
56
Kursstart:
FULLT !! Start 31. august, samling uke 36, 42 og 48
Kursslutt:
26.11.2020
Tidspunkt:
09.00 - 16.30
Kursid:
3467110484
Les mer Meld deg på