Fag
Undervisningsform
Oppstart
Tidspunkt
Ukedag
Vis flere valg (tidspunkt, ukedag, oppstart) Skjul valgene (tidspunkt, ukedag, oppstart)

Kurset/studiet stemmer ikke med valgene dine. Sjekk kurslisten nedenfor etter mulige alternativer eller du kan endre på noen filtere

Spanskkurs litt øvet del 1 av 4 (A2)

Spanskkurs litt øvet er for deg som ønsker å bygge videre på basiskunnskapen du tilegnet deg på nybegynnernivå A1. Dette er første kurs av totalt fire på nivå A2. Du får mer muntlig trening, et større ordforråd og økt forståelse for spansk grammatikk. Målet er at du skal bli tryggere når du skal kommunisere i enkle språksituasjoner på spansk. Lærebok: "Aula Internacional 2. Nueva Edición" med arbeidsbok, kap. 1-3. Kurset gjennomføres som digitalt klasserom. Du deltar via egen pc uansett hvor du befinner deg.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
3350
Undervisningstimer:
22
Kursstart:
16.09.2021
Kursslutt:
02.12.2021
Tidspunkt:
19.00 - 20.45
Dager:
Tor
Kursid:
3659450181
Les mer Meld deg på

Spanskkurs litt øvet del 2 av 4 (A2)

Dette er andre kurs av totalt fire på nivå A2 og passer for deg som har gjennomført Spanskkurs litt øvet del 1 eller som har tilsvarende kunnskaper. På dette nivået får du et større ordforråd og økt forståelse for språket. Du lærer blant annet å beskrive handlinger i fortid, å uttrykke ønsker, å unnskylde deg, å fortelle om en reise og å beskrive et problem. Lærebok: "Aula Internacional 2. Nueva Edición" med arbeidsbok, kap. 4-5. Undervisningen foregår digitalt klasserom via Zoom.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
3350
Undervisningstimer:
22
Kursstart:
09.09.2021
Kursslutt:
25.11.2021
Tidspunkt:
17.15 - 19.00
Dager:
Tor
Kursid:
3726600181
Les mer Meld deg på

Spanskkurs mellomnivå - konversasjon (B1) - virtuelt klasserom

Dette er et spanskkurs for deg som allerede har et godt nivå i spansk, og som ønsker å uttrykke deg med god flyt, et større ordforråd og på en mer strukturert måte. På kurset får du praktisk trening i spansk med vekt på samtale og diskusjon om mer komplekse temaer. Kurset gjennomføres som digitalt klasserom, og du kan delta via egen pc uansett hvor du bor.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
2895
Undervisningstimer:
16
Kursstart:
19.10.2021
Kursslutt:
07.12.2021
Tidspunkt:
19.00 - 20.45
Dager:
Tir
Kursid:
3746180105
Les mer Meld deg på

Spanskkurs nybegynner del 1 av 4 (A1)

Spanskkurs nybegynner gir deg en praktisk innføring i språket. Dette er første kurs av totalt fire på nybegynnernivå A1 og passer for deg som ikke kan noe spansk fra tidligere. Vi starter med det grunnleggende, og etter noen timer vil du kunne si enkle fraser og setninger på spansk. Lærebok: "Aula Internacional 1. Nueva Edición". Undervisningen foregår i digitalt klasserom på Zoom. Du deltar via egen pc uansett hvor du befinner deg.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
3350
Undervisningstimer:
22
Kursstart:
08.09.2021
Kursslutt:
24.11.2021
Tidspunkt:
17.15 - 19.00
Dager:
Ons
Kursid:
3660090181
Les mer Meld deg på

Spanskkurs nybegynner del 1+2 av 4, intensiv (A1)

Spanskkurs nybegynner gir deg en praktisk innføring i språket. Dette er et intensivt spanskkurs kurs som dekker første halvdel av nybegynnernivå A1 og passer for deg som ikke kan noe spansk fra tidligere. Vi starter med det grunnleggende, og etter bare noen timer vil du kunne si enkle fraser og setninger på spansk. Du får mange anledninger til å øve og repetere og blir du raskt trygg i å bruke språket og klare deg i enkle hverdagssituasjoner. Lærebok: "Aula Internacional 1. Nueva Edición" kap. 1-4.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
5295
Undervisningstimer:
39
Kursstart:
31.08.2021
Kursslutt:
30.11.2021
Tidspunkt:
17.30 - 20.00
Dager:
Tir
Kursid:
3726640181
Les mer Meld deg på

Spanskkurs nybegynner del 2 av 4 (A1)

Dette er andre kurs av totalt fire på nybegynnernivå. Kurset er for deg som kan litt spansk fra før og bygger på det du lærte på Spanskkurs nybegynner del 1. Du lærer blant annet å snakke om klær og farger, å spørre om pris, å beskrive steder, å fortelle om vær og årstider, å skrive enkle e-poster og meldinger på spansk. Lærebok: "Aula Internacional 1. Nueva Edición", kap. 3-4. Undervisningen foregår i virtuelt klasserom på Zoom. Du deltar via egen pc uansett hvor du befinner deg.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
3350
Undervisningstimer:
22
Kursstart:
06.09.2021
Kursslutt:
22.11.2021
Tidspunkt:
19.00 - 20.45
Dager:
Man
Kursid:
3660110105
Les mer Meld deg på

Spanskkurs nybegynner del 3 av 4 (A1)

På Spanskkurs nybegynner får du en grundig og effektiv innføring i det spanske språket. Dette er tredje kurs av totalt fire på nybegynnernivå A1. Du lærer bl.a. å beskrive personer, å fortelle om daglige rutiner og vaner, å formulere et tidsforløp, å spørre om og angi klokkeslett. Lærebok: "Aula Internacional 1. Nueva Edición" kap. 5-6. undervisningen foregår i digitalt klasserom på Zoom. Du deltar via egen pc uansett hvor du befinner deg.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
3350
Undervisningstimer:
22
Kursstart:
06.09.2021
Kursslutt:
22.11.2021
Tidspunkt:
17.15 - 19.00
Dager:
Man
Kursid:
3726590105
Les mer Meld deg på

Spesialpedagogikk grunnkurs

Ønsker du å kvalifisere deg for arbeid med barn/enkeltelever med ulike funksjonshemninger eller med andre som trenger særskilt hjelp og støtte, da er dette kurset for deg. Du lærer hvordan du kan være en ressurs for barn og ungdom med utfordringer, samt at du får innsikt i en del sentrale spesialpedagogiske emner og ulike typer utfordringer.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
5800
Undervisningstimer:
32
Kursstart:
28.09.2021
Kursslutt:
21.10.2021
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Kursid:
3719670484
Les mer Meld deg på

Spesialpedagogikk, påbygging

Du får innsikt i en del sentrale spesialpedagogiske emner og ulike typer utfordringer. Du har mulighet til å bygge videre på kompetansen du tilegnet deg gjennom grunnkurset, og mange nye spennende temaer. Be om fremdriftsplan hvor alle temaer fremgår.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
5800
Undervisningstimer:
32
Kursstart:
01.11.2021
Kursslutt:
13.12.2021
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Kursid:
3733800484
Les mer Meld deg på

Studiekompetanse 6-fagspakken

Dette er en kurspakke for deg som ønsker generell studiekompetanse eller vil forbedre karakterene dine fra videregående skole. I pakken inngår alle minstekravsfagene: norsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, historie og engelsk

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
58500
Undervisningstimer:
464
Kursstart:
Uke 36
Kursslutt:
01.06.2022
Tidspunkt:
17.00 - 21.30
Kursid:
3695630101
Les mer Meld deg på