Markedsføring og salg: Bli sett på nett

Lær deg hvordan du best kan markedsføre din bedrift på nett. På dette kurset lærer du alt fra hvordan du bygger din hjemmeside, markedsfører den, og selger dine produkter. Du lærer også webanalyse, slik at du vet at det du gjør faktisk fungerer.

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om kurset

Dette lærer du

Kurset er delt inn i fem moduler. Etter hver modul kan du bestille personlig veiledning, dersom du ønsker det. På denne måten kan du sørge for at teorien dekker ditt spesifikke behov.

Modul 1: Hjemmesiden

 • Trenger du en hjemmeside?
 • Alternativer til egen hjemmeside
 • Slik lager du raskt en rimelig hjemmeside

Modul 2: Markedsføring

 • Hvilke kanaler bør du velge?
 • Automatisert markedsføring
 • Enkel spredning av innhold til flere plattformer
 • Enkel analyse
 • Standardisert kundebehandling

Modul 3: Godt innhold

 • Hvem er du (din bedrift)?
 • Skrive gode tekster
 • Ta gode bilder med enkle verktøy
 • Ta gode videoer til markedsføring

Modul 4: Analyse

 • Google analytics
 • Facebook insight
 • SEO - søkeordtrender

Modul 5: Nettbutikk

 • Rimelige løsninger til egen hjemmeside
 • Eksterne nettbutikker

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som skal markedsføre eller optimalisere markedsføringen for din bedrift. Det passer også for deg som bærer på en god idè og som ikke har kommet i gang enda.

Du må ha grunnleggende kunnskaper innen IKT og noe kjennskap til sosiale medier i forkant av kurset.

Gjennomføring

Dette er et praktisk kurs, hvor vi blander teori og praktiske oppgaver. Undervisningen tilbys som klasseromsundervisning og/eller virtuelt klasserom. 

Med virtuelt klasserom kan du følge undervisningen fra din egen PC/Mac, uavhengig av hvor du er. Klasserom på nett skiller seg fra andre nettkurs fordi det kan benyttes interaktivt. Det vil si at du som nettstudent er en aktiv del av klassen hvor dere kan se hverandre og læreren, og kommunisere med hverandre. Dette fungerer enkelt og like effektivt som vanlig klasseromsundervisning.

Alle forelesningene og alt foreleser skriver på tavla  vil også bli tatt opp og være tilgjengelig i kursportalen så lenge kurset varer. Dermed kan du spille dem av seinere, så mange ganger du  ønsker. 

Du kan også bestille individuell veiledning etter hver modul eller etter endt kurs. Alle modulene kan tas for seg selv, eller som en pakke.

Lærer

Lærerne på kurset har god kunnskap og erfaring innen både markedsføring og webdesign.