Fag
Undervisningsform
Oppstart
Tidspunkt
Ukedag
Vis flere valg (tidspunkt, ukedag, oppstart) Skjul valgene (tidspunkt, ukedag, oppstart)

Engelskkurs mellomnivå del 1 av 4 (B1)-virtuelt klasserom

Engelskkurs mellomnivå er for deg som allerede har basiskunnskaper i språket. På dette nivået utvikler du kunnskapene dine til å gjelde flere områder. Undervisningen er kommunikativ.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
3600
Undervisningstimer:
24
Kursstart:
01.02.2022
Kursslutt:
03.05.2022
Tidspunkt:
17.30 - 19.00
Dager:
Tir
Kursid:
3759395008
Les mer Meld deg på

Engelskkurs mellomnivå del 3 av 4 (B1)-virtuelt klasserom

Engelskkurs mellomnivå er for deg som allerede har basiskunnskaper i språket. På dette nivået utvikler du kunnskapene dine til å gjelde flere områder. Undervisningen er kommunikativ.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
3600
Undervisningstimer:
24
Kursstart:
18.01.2022
Kursslutt:
05.04.2022
Tidspunkt:
19.15 - 20.45
Dager:
Tir
Kursid:
3759415008
Les mer Meld deg på

Engelskkurs nybegynner del 1 av 2 (A1) - intensiv-virtuelt klasserom

Engelskkurs nybegynner er en praktisk innføring i språket. Du lærer å bruke språket aktivt med utgangspunkt i situasjoner du vil møte i hverdagen. Undervisningen er kommunikativ.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
3600
Undervisningstimer:
24
Kursstart:
31.01.2022
Kursslutt:
09.03.2022
Tidspunkt:
19.15 - 20.45
Dager:
Man, Ons
Kursid:
3759365008
Les mer Meld deg på

Engelskkurs nybegynner, superintensiv (A1) - Oslo Zoom

Engelskkurs nybegynner A1 er for deg som ikke kan noe engelsk fra tidligere, og som ønsker en grundig innføring som etter hvert gjør deg i stand til å bruke språket i ulike hverdagssituasjoner, som å presentere deg og andre, fortelle om dine daglige rutiner og vaner, bestille/kjøpe tjenester og varer, forklare et problem, be om hjelp, avtale et møte, osv. Vi bruker «Cutting Edge 3rd Edition Elementary», 3rd Edition som utgangspunkt for undervisningen. Dette kurset foregår via videokonferanseverktøyet Zoom.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
7099
Undervisningstimer:
60
Kursstart:
08.03.2022
Kursslutt:
03.05.2022
Tidspunkt:
17.15 - 20.30
Dager:
Tir, Tor
Kursid:
3775150181
Les mer Meld deg på

Engelskkurs: English for Professionals (B2/C1) - Zoom

Dette er et engelskkurs for deg som må beherske engelsk som arbeidsspråk på en profesjonell og formell måte. Du lærer å bruke språket mer korrekt og presist og med et rikere ordforråd. Undervisningen foregår i virtuelt klasserom. Du deltar via egen PC uansett hvor du bor.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
5000
Undervisningstimer:
30
Kursstart:
10.02.2022
Kursslutt:
28.04.2022
Tidspunkt:
17.30 - 20.00
Dager:
Tor
Kursid:
3774630105
Les mer Meld deg på

Etablererkurs

Dette kurset gir en innføring i det du trenger å vite før du starter egen bedrift, eller jobber med utvikling av nytt produkt eller ide.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
12500
Undervisningstimer:
40
Kursstart:
11.10.2022
Kursslutt:
13.12.2022
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Kursid:
3768080484
Les mer Meld deg på

Examen philosophicum V22

Du vil få en innføring i hvordan et utvalg tenkere (filosofer) forstår virkeligheten og hva de mener var forutsetningene for et godt liv og et godt samfunn. Du får også innsyn i viktige problemstillinger fra vitenskapens historie. I logikken får du innsikt i språkteori og argumentasjonslære. Søknadsfrist for opptak som enkeltemne student ved Universitetet i Oslo er 15 desember

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
11900
Undervisningstimer:
40
Kursstart:
Januar
Kursslutt:
27.04.2022
Tidspunkt:
17.00 - 20.30
Kursid:
3765870484
Les mer Meld deg på

Flerkulturell ledelse

Kurset er for deg som er arbeidsgiver eller leder og som jobber sammen med ansatte fra ulike kulturer

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
14900
Undervisningstimer:
40
Kursstart:
09.02.2022
Kursslutt:
27.04.2022
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Kursid:
3779500484
Les mer Meld deg på

Folkerett 10 stp

Faget skal gi en generell innføring i folkeretten, og i samspillet mellom folkeretten og norsk rett.Den gjelder i det vesentlige mellom stater og internasjonale (mellomstatlige) organisasjoner. Etter hvert er også individene anerkjent som folkerettssubjekter. De har krav på respekt for fundamentale menneskerettigheter, og kan også bli gjort ansvarlig for brudd på krigens folkerett og humanitære minstestandarder.Dette studietilbudet forbereder deg til å ta eksamen i Folkerett JUROFF1410 som enkeltemnestudent ved UiO

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
12100
Undervisningstimer:
35
Kursstart:
13.01.2022
Kursslutt:
14.04.2022
Tidspunkt:
17.00 - 20.30
Kursid:
3741500484
Les mer Meld deg på

Forberedelse til fagprøven i Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Kurset forbereder deg til fagprøven i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Du blir kjent med regelverket, kravene til teorikunnskaper og de praktiske prosedyrene som du vil møte under fagprøven.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
3000
Undervisningstimer:
9
Kursstart:
08.02.2022
Kursslutt:
22.02.2022
Tidspunkt:
17.30 - 20.30
Kursid:
3780270484
Les mer Meld deg på