Vis flere valg (tidspunkt, ukedag, oppstart) Skjul valgene (tidspunkt, ukedag, oppstart)

Bygge- og entrepriserett

Entrepriseretten omhandler rettsforholdet mellom byggherre og entreprenør ved utførelse av bygge- og anleggsoppdrag. Fagområdet omfatter de privatrettslige problemstillinger som entreprisekontrakten reiser og har følgelig nær sammenheng med den alminnelige kontraktsretten.De offentligrettslige sider ved byggeprosessen, så som forholdet til plan- og bygningsloven faller utenfor fagområdet. Helge Tryti er foreleser.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
11900
Undervisningstimer:
35
Kursstart:
20.01.2021
Kursslutt:
14.04.2021
Tidspunkt:
16.00 - 19.00
Kursid:
3584370101
Les mer Meld deg på

DAK kurs AutoCad

Dette kurset gir en praktisk innføring i byggtegning og andre tekniske tegninger med AutoCAD. Innføring i 3D tegning på slutten av kurset. Gjennomføres som digitalt klasserom. Du deltar via egen pc uansett hvor du bor. Undervisning en gang i uken, på mandager. 6 ganger tilsammen.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
7900
Undervisningstimer:
24
Kursstart:
15.03.21
Kursslutt:
03.05.2021
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Kursid:
3520990101
Les mer Meld deg på

Digital ledelse

Seminar for ledere som trenger hjelp i overgangen fra tradisjonell ledelse til digitalledelse. Seminaret gjennomføres via Zoom fra 08.30 til 15.30 inkludert pauser. Det kreves aktiv deltakelse.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
3500
Undervisningstimer:
6
Kursstart:
04.03.21
Kursslutt:
04.03.2021
Tidspunkt:
08.30 - 15.30
Kursid:
3666430101
Les mer Meld deg på

Effektive innkjøp

På dette kurset lærer du å bli en professonel innkjøper og du lærer å få kontroll og bli trygg på verktøy og metoder på en effektiv måte.Digitalt undervisning via Zoom en gang i uken, på tirsdager.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
7600
Undervisningstimer:
24
Kursstart:
09.03.21
Kursslutt:
04.05.2021
Tidspunkt:
09.00 - 12.00
Kursid:
3670360101
Les mer Meld deg på

Engelskkurs høyere mellomnivå del 1 av 4 (B2)

På engelskkurs høyere mellomnivå lærer du å uttrykke deg tydelig og detaljert om varierte temaer. Ordforrådet ditt utvides, og grammatikk, setningsoppbygging og rettskriving perfeksjoneres. Undervisningen er kommunikativ.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
3350
Undervisningstimer:
22
Kursstart:
10.02.2021
Kursslutt:
28.04.2021
Tidspunkt:
19.15 - 20.45
Dager:
Ons
Kursid:
3640035008
Les mer Meld deg på

Engelskkurs høyere mellomnivå del 2 av 4 (B2)

På engelskkurs høyere mellomnivå lærer du å uttrykke deg tydelig og detaljert om varierte temaer. Ordforrådet ditt utvides, og grammatikk, setningsoppbygging og rettskriving perfeksjoneres. Undervisningen er kommunikativ.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
3350
Undervisningstimer:
22
Kursstart:
14.01.2021
Kursslutt:
25.03.2021
Tidspunkt:
17.30 - 19.00
Dager:
Tor
Kursid:
3638865008
Les mer Meld deg på

Engelskkurs høyere nivå - konversasjon (C1) - virtuelt klasserom

Engelsk konversasjonskurs på høyere nivå er for deg som ønsker å utvikle de muntlige ferdighetene dine til å kunne bruke språket mer fleksibelt og effektivt. På kurset lærer du å formulere deg med god flyt og å bruke et mer nyansert og variert ordforråd. Dette kurset foregår via videokonferanseverktøyet Zoom. Du deltar via egen pc uansett hvor du bor.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
3400
Undervisningstimer:
20
Kursstart:
11.02.2021
Kursslutt:
15.04.2021
Tidspunkt:
17.30 - 19.15
Dager:
Tor
Kursid:
3676980105
Les mer Meld deg på

Engelskkurs litt øvet del 1 av 3 (A2)

På engelskkurs litt øvet bygger du på basiskunnskapen din. På dette nivået får du mer muntlig trening, et større ordforråd og økt forståelse for engelsk grammatikk. Undervisningen er kommunikativ.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
3350
Undervisningstimer:
22
Kursstart:
09.02.2021
Kursslutt:
04.05.2021
Tidspunkt:
17.30 - 19.00
Dager:
Tir
Kursid:
3640005008
Les mer Meld deg på

Engelskkurs mellomnivå del 1 av 4 (B1)

Engelskkurs mellomnivå er for deg som allerede har basiskunnskaper i språket. På dette nivået utvikler du kunnskapene dine til å gjelde flere områder. Undervisningen er kommunikativ.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
3350
Undervisningstimer:
22
Kursstart:
09.02.2021
Kursslutt:
04.05.2021
Tidspunkt:
19.15 - 20.45
Dager:
Tir
Kursid:
3640015008
Les mer Meld deg på

Engelskkurs nybegynner del 1 av 3 (A1)

Engelskkurs nybegynner er en praktisk innføring i språket. Du lærer å bruke språket aktivt med utgangspunkt i situasjoner du vil møte i hverdagen. Undervisningen er kommunikativ.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
3350
Undervisningstimer:
22
Kursstart:
08.02.2021
Kursslutt:
03.05.2021
Tidspunkt:
19.15 - 20.45
Dager:
Man
Kursid:
3639985008
Les mer Meld deg på