Fag
Undervisningsform
Oppstart
Tidspunkt
Ukedag
Vis flere valg (tidspunkt, ukedag, oppstart) Skjul valgene (tidspunkt, ukedag, oppstart)

Utlendingsrett 10 stp

Med utlendingsrett får du grunnleggende kunnskap om reglene for adgang til og opphold i Norge. Emnet omhandler kriteriene for beskyttelse: asyl, vern mot forfølgelse, og opphold på humanitært grunnlag. Det drøfter konflikten mellom statens interesse i å kontrollere sine grenser på den ene side, og individets interesse i å søke etterlevelse av sine rettigheter på den annen.Studentene skal analysere kriteriene for unntak fra beskyttelse, bortvisning og utvisning. Emnet gir også en innføring i internasjonale konvensjoner

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
11900
Undervisningstimer:
35
Kursstart:
12.01.2022
Kursslutt:
20.04.2022
Tidspunkt:
17.00 - 20.00
Kursid:
3741530484
Les mer Meld deg på

Vei og anleggsarbeider

Kurset passer for deg som ønsker å jobbe med bl.a bygging, drift og vedlikehold av veier. Fullført og bestått opplæring fører frem til fagbrev. Dette kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
23500
Undervisningstimer:
88
Kursstart:
09.03.2022
Kursslutt:
02.11.2022
Tidspunkt:
17.00 - 21.15
Kursid:
3177610484
Les mer Meld deg på

Yrkessjåfør

Utdanningen passer for deg som har allsidig erfaring innenfor transport, og ønsker å ta fagbrev som voksen. Du lærer mer om hvordan transporttjenestene kan utføres effektivt, sikkert, miljøvennlig og lønnsomt. Kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
23500
Undervisningstimer:
88
Kursstart:
11.10.2021
Kursslutt:
29.08.2022
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Kursid:
3745650101
Les mer Meld deg på