Konflikthåndtering (10 studiepoeng)

Emnet tar for seg flere typer konflikter som kombinerer faglige perspektiver fra juss, psykologi og rettssosiologi. Konflikteksemplene vil hentes fra ulike rettsområder, blant annet erstatningsretten, kontraktsretten, familieretten, forvaltningsretten og strafferetten.

Dette studietilbudet forbereder deg til å ta eksamen i Konflikthåndtering JUR1504 som enkeltemnestudent ved Universitetet i Oslo (UiO).

Om studiet

Dette lærer du

Du lærer og får god forståelse om:

  • utvalgte teorier og forskningsfunn om konflikter, konflikters utvikling og konflikthåndtering
  • emosjoner, bedømmelser og beslutninger i konflikt
  • personlighet, kjønn, kultur og konflikters kontekst
  • roller, makt og tillit i konflikt
  • konfliktstrategier og konflikttaktikker
  • sentrale teorier om hvordan konflikter kan håndteres på måter som ivaretar individer, grupper og organisasjoner
  • trekk ved de rettslige behandlingsmåter og prosessformer

Du lærer også identifisere og analysere utvalgte problemstillinger og å analysere konkrete konflikter ved hjelp av fagets teorier og begrepsapparat, samt planlegge intervensjoner og strategier basert på disse. Du får også oppøvd evnen til refleksjon rundt alternative måter å håndtere konflikter på, som kan ivareta individers, gruppers og organisasjoners mål og interesser, og kjennskap til forholdet mellom juss og etikk ved håndtering av konflikter.

Oversikt over juridiske studietilbud innenfor en rekke fagområder.

Hvem er studiet for

Studiet passer for alle uansett rolle i jobb eller i privatlivet, som ønsker økt kunnskap om konflikter og hvordan disse kan håndteres og eventuelt løses.

Opptakskrav

Det er ingen opptakskrav for å delta i undervisningen. Men det er en fordel med noe kjennskap til juridisk metode, eller praktisk erfaring fra fagområdet. Dersom du ønsker å ta eksamen, må du ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse og bli tatt opp som enkeltemnestudent ved UiO. Ta gjerne kontakt med oss for veiledning i søkeprosessen.

Gjennomføring

Undervisning skjer via virtuelt klasserom. Med virtuelt klasserom følger du undervisningen - uavhengig av hvor du er fra din egen PC/Mac.

Det virtuelle klasserommet skiller seg fra andre nettkurs fordi det benyttes interaktivt. Det vil si at du som nettstudent følger undervisningen i sanntid og er en aktiv del av klassen; du kan se og kommunisere med dine medstudenter og læreren. Dette fungerer enkelt og er like effektivt som vanlig klasseromsundervisning.

Ved starten av hvert semester holder vi et informasjonsmøte på nett med praktisk informasjon om det å være nettstudent, og mulighet til å stille spørsmål til en studierådgiver.

  • Nettforelesninger - alle forelesninger vil være tilgjengelig via nett og du kan dermed følge dem når det passer for deg, og så mange ganger du ønsker.
  • Seminarer - vi arrangerer interaktive nettseminar for faglige diskusjoner og erfaringsutvekslinger.
  • Kollokviegrupper og individuell veiledning – vi legger til rette for interaktivt gruppearbeid med medstudenter. Seminarlederen er også tilgjengelig for den enkelte deltaker  for individuell veiledning.

Forelesere

Foreleserne og seminarlederne er erfarne jurister med relevant kompetanse innenfor dette fagområdet.

Finansiering

Er du medlem i en fagorganisasjon, vil de fleste ha stipendordninger du kan søke på.

Eksamen

Du avlegger en 4 timers skriftlig eksamen ved Universitetet i Oslo som enkeltemnestudent.

Lignende kurs

Konflikthåndtering 10 stp

Emnet tar for seg flere typer konflikter som kombinerer faglige perspektiver fra juss, psykologi og rettssosiologi. Konflikteksemplene vil hentes fra ulike rettsområder, blant annet erstatningsretten, kontraktsretten, familieretten, forvaltningsretten og strafferetten.Dette studietilbudet forbereder deg til å ta eksamen i Konflikthåndtering JUR1504 som enkeltemnestudent ved Universitetet i Oslo (UiO)

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
12100
Undervisningstimer:
35
Tidspunkt:
17.00 - 19.00
Dager:
Ons, Tor
Start:
12.01.2022
Slutt:
31.03.2022
Søknadsfrist
15.12.2021
Kursid:
3741490484
Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
12600
Undervisningstimer:
35
Tidspunkt:
17.00 - 20.00
Dager:
Tor
Start:
12.01.2023
Slutt:
09.03.2023
Søknadsfrist
05.01.2023
Kursid:
3798110484