Vis flere valg (tidspunkt, ukedag, oppstart) Skjul valgene (tidspunkt, ukedag, oppstart)

Tyskkurs høyere mellomnivå - Konversasjon (B2/C1)

På tyskkurs høyere mellomnivå blir du en mer spontan språkbruker som behersker mer kompleks tale og tekst på tysk. Du lærer å uttrykke deg tydelig og detaljert om varierte temaer. Du utvider ditt ordforråd, og perfeksjonerer grammatikk, setningsoppbygging og rettskriving. Undervisningen er kommunikativ.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Bergen, Bergen Sentrum
Samlet pris:
1740
Undervisningstimer:
12
Kursstart:
09.09.2020
Kursslutt:
02.12.2020
Tidspunkt:
17.30 - 19.00
Dager:
Ons
Kursid:
3521055008
Les mer Meld deg på

Tyskkurs høyere mellomnivå - Konversasjon (B2/C1)

På tyskkurs høyere mellomnivå blir du en mer spontan språkbruker som behersker mer kompleks tale og tekst på tysk. Du lærer å uttrykke deg tydelig og detaljert om varierte temaer. Du utvider ditt ordforråd, og perfeksjonerer grammatikk, setningsoppbygging og rettskriving. Undervisningen er kommunikativ.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Bergen, Bergen Sentrum
Samlet pris:
1740
Undervisningstimer:
12
Kursstart:
16.09.2020
Kursslutt:
25.11.2020
Tidspunkt:
17.30 - 19.00
Dager:
Ons
Kursid:
3521065008
Les mer Meld deg på

Tyskkurs høyere mellomnivå del 2 av 4 (B2)

Dette er andre kurs av totalt fire på høyere mellomnivå B2. Om du ikke har tatt tyskkurs ved Folkeuniversitetet Øst eller Goethe-Institut tidligere, må du først ta en nettbasert nivåtest på www.fu.no. Vurdering av muntlige ferdigheter tilbys på Skype eller telefon 25. og 26. august fra kl. 1600-1800. Lærebok: Erkundungen B2 kap. 3-4. Våre tyskkurs er akkreditert av Goethe-Institut.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Fagerborg skole
Samlet pris:
3350
Undervisningstimer:
20
Kursstart:
02.09.2020
Kursslutt:
11.11.2020
Tidspunkt:
19.00 - 20.45
Dager:
Ons
Kursid:
3522680358
Les mer Meld deg på

Tyskkurs høyere mellomnivå, intensiv (B2)

På tyskkurs høyere mellomnivå blir du en mer spontant språkbruker som behersker kompleks tale og tekst på tysk. Om du ikke har tatt tyskkurs ved Folkeuniversitetet eller Goethe-Institut tidligere, må du først ta en nettbasert nivåtest på www.fu.no. Vurdering av muntlige ferdigheter tilbys på Skype/telefon 25. og 26. august kl. 1600-1800. Kurset passer godt for deg som vil avlegge Goethe-Zertifikat B2. Våre tyskkurs er akkreditert av Goethe-Institut. Lærebok: "Erkundungen B2".

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Samlet pris:
7390
Undervisningstimer:
48
Kursstart:
15.09.2020
Kursslutt:
08.12.2020
Tidspunkt:
17.15 - 20.45
Dager:
Tir
Kursid:
3326050484
Les mer Meld deg på

Tyskkurs høyere nivå - én-til-én samtale- og skrivetrening (C1)

Kurset består av seks individuelle Skype-møter med lærer og utforming av fire tekster (ca. 400-450 ord, én A4-side) i ulike sjangere. Framdrift for kurset avtales med læreren på første Skype-møte. Du kan følge ditt eget tempo og fordype deg i det du har mest bruk for. Du får tilbakemelding og skriveråd på innleverte oppgaver. Du må regne med å sette av to til tre timer til hver oppgave. Skype-møter med lærer legger vekt på interaksjon og forbedring av muntlige ferdigheter. Kurset kan starte når det passer deg.

Undervisningsform:
Nettstudier
Samlet pris:
6900
Kursid:
3562230181
Les mer Meld deg på

Tyskkurs høyere nivå, intensiv (C1)

Om du ikke har tatt tyskkurs ved Folkeuniversitetet eller Goethe-Institut tidligere, må du først ta en nettbasert nivåtest på www.fu.no. Vurdering av muntlige ferdigheter tilbys på Skype/telefon den 25. og 26. august kl. 1600-1800. Kurset krever forkunnskaper tilsvarende nivå B2 og passer godt for deg som vil avlegge Goethe-Zertifikat C1. Våre tyskkurs har akkreditering av Goethe-Institut. Lærebok: "Erkundungen C1".

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Samlet pris:
7390
Undervisningstimer:
48
Kursstart:
10.09.2020
Kursslutt:
03.12.2020
Tidspunkt:
17.15 - 20.45
Dager:
Tor
Kursid:
3324990484
Les mer Meld deg på

Tyskkurs litt øvet (A2): konversasjon

Dette er et tyskkurs for deg som først og fremst ønsker å styrke de muntlige ferdighetene dine. Gjennom samtaletrening på tysk oppnår du bedre selvtillit og flyt i språket. Kurset passer for deg som har gjennomført nybegynnernivå A1 eller har tilsvarende kunnskaper. Kursmateriell deles ut av læreren.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Fagerborg skole
Samlet pris:
2950
Undervisningstimer:
16
Kursstart:
06.10.2020
Kursslutt:
24.11.2020
Tidspunkt:
17.15 - 19.00
Dager:
Tir
Kursid:
3326170358
Les mer Meld deg på

Tyskkurs litt øvet del 4 av 4 (A2)

På Tyskkurs litt øvet bygger du videre på basiskunnskapen du tilegnet deg på nybegynnernivå. På dette nivået får du et større ordforråd og økt forståelse for tysk grammatikk. Muntlig trening står i fokus, slik at du blir tryggere når du skal beherske enkle språksituasjoner på tysk. Undervisningen er kommunikativ.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Bergen, Bergen Sentrum
Samlet pris:
3195
Undervisningstimer:
22
Kursstart:
10.09.2020
Kursslutt:
26.11.2020
Tidspunkt:
17.30 - 19.00
Dager:
Tor
Kursid:
3521035008
Les mer Meld deg på

Tyskkurs litt øvet, intensiv (A2)

Om du ikke har tatt tyskkurs ved Folkeuniversitetet eller Goethe-Institut tidligere, må du først ta en nivåtest på våre nettsider. Vurdering av muntlige ferdigheter tilbys på Skype eller telefon 25. og 26. august fra kl. 1600-1800. Kurset passer godt for deg som vil avlegge Goethe-Zertifikat A2. Kurset består av klasseromsundervisning (48 timer) og individuelt arbeid på vår nettbaserte læringsplatform (ca. 12 timer). Våre tyskkurs er akkreditert av Goethe-Institut. Forkunnskap: nivå A1. Bok: Spektrum Deutsch A2+.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Samlet pris:
8390
Undervisningstimer:
48
Kursstart:
09.09.2020
Kursslutt:
02.12.2020
Tidspunkt:
17.15 - 20.45
Dager:
Ons
Kursid:
3324460484
Les mer Meld deg på

Tyskkurs mellomnivå (B1/B2): konversasjon

Dette er et tyskkurs for deg som allerede har et godt nivå i språket, og som ønsker å uttrykke deg med bedre flyt, et større ordforråd og på en mer strukturert måte. På kurset får du praktisk trening i tysk med vekt på samtale og diskusjon om mer komplekse temaer. Kursmateriell deles ut av lærer.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Fagerborg skole
Samlet pris:
2950
Undervisningstimer:
16
Kursstart:
06.10.2020
Kursslutt:
24.11.2020
Tidspunkt:
19.00 - 20.45
Dager:
Tir
Kursid:
3325250358
Les mer Meld deg på