Vis flere valg (tidspunkt, ukedag, oppstart) Skjul valgene (tidspunkt, ukedag, oppstart)

Engelskkurs mellomnivå (B1): Konversasjon

Dette er et engelskkurs for deg som allerede har et godt nivå i engelsk, og som ønsker å uttrykke deg med god flyt, et større ordforråd og på en mer strukturert måte. På kurset får du praktisk trening i engelsk med vekt på samtale og diskusjon om mer komplekse temaer.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Fagerborg skole
Samlet pris:
2895
Undervisningstimer:
16
Kursstart:
14.09.2020
Kursslutt:
09.11.2020
Tidspunkt:
17.15 - 19.00
Dager:
Man
Kursid:
3325680358
Les mer Meld deg på

Engelskkurs mellomnivå del 1 (B1)

Engelskkurs mellomnivå er for deg som allerede har basiskunnskaper i språket. På dette nivået utvikler du kunnskapene dine til å gjelde flere områder, slik at du blir tryggere i vanlige språksituasjoner og kan delta uforberedt i enkle samtaler på engelsk.Du lærer å snakke og skrive med et større ordforråd, bedre flyt og mer avansert setningsoppbygging.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Asker, Folkeuniversitetet Asker
Samlet pris:
3195
Undervisningstimer:
24
Kursstart:
10.09.2020
Kursslutt:
26.11.2020
Tidspunkt:
17.30 - 19.30
Kursid:
3527361386
Les mer Meld deg på

Engelskkurs mellomnivå del 1 av 2 (B1)

Engelskkurs mellomnivå er for deg som allerede har basiskunnskaper i språket. På dette nivået utvikler du kunnskapene dine til å gjelde flere områder, slik at du blir tryggere i vanlige språksituasjoner og kan delta uforberedt i enkle samtaler på engelsk.Du lærer å snakke og skrive med et større ordforråd, bedre flyt og mer avansert setningsoppbygging.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Hønefoss, folkeuniversitetet Hønefoss
Samlet pris:
3195
Undervisningstimer:
24
Kursstart:
10.09.2020
Kursslutt:
26.11.2020
Tidspunkt:
17.30 - 20.30
Kursid:
3527983510
Les mer Meld deg på

Engelskkurs mellomnivå del 1 av 4 (B1)-virtuelt klasserom

Engelskkurs mellomnivå er for deg som allerede har basiskunnskaper i språket. På dette nivået utvikler du kunnskapene dine til å gjelde flere områder. Undervisningen er kommunikativ.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
3350
Undervisningstimer:
22
Kursstart:
09.09.2020
Kursslutt:
25.11.2020
Tidspunkt:
17.30 - 19.00
Dager:
Ons
Kursid:
3566995008
Les mer Meld deg på

Engelskkurs mellomnivå del 4 av 4 (B1)

Engelskkurs mellomnivå er for deg som allerede har basiskunnskaper i språket. På dette nivået utvikler du kunnskapene dine til å gjelde flere områder. Undervisningen er kommunikativ.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Bergen, Bergen Sentrum
Samlet pris:
3195
Undervisningstimer:
22
Kursstart:
09.09.2020
Kursslutt:
25.11.2020
Tidspunkt:
17.30 - 19.00
Dager:
Ons
Kursid:
3502295008
Les mer Meld deg på

Engelskkurs mellomnivå: konversasjon og kulturkunnskap (B1)

Dette er et engelskkurs for deg som allerede har et godt nivå i engelsk, og som ønsker å uttrykke deg med bedre flyt, et større ordforråd og på en mer strukturert måte. På kurset får du praktisk trening i engelsk med vekt på samtale og diskusjon om temaer tilknyttet kultur og samfunn. Undervisningen er kommunikativ.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Bergen, Bergen Sentrum
Samlet pris:
3195
Undervisningstimer:
22
Kursstart:
08.09.2020
Kursslutt:
24.11.2020
Tidspunkt:
12.15 - 13.45
Dager:
Tir
Kursid:
3504425008
Les mer Meld deg på

Engelskkurs mellomnivå/høyere mellomnivå - skrivetrening (B1/B2)

Kurset består av et nettmøte med lærer og utforming av seks tekster (ca. 400-450 ord, én A4-side) i ulike sjangere. Framdrift for kurset avtales med læreren på Skype-møte. Du kan følge ditt eget tempo og fordype deg i det du har mest bruk for. Kurset kan starte når det passer deg.

Undervisningsform:
Nettstudier
Samlet pris:
3850
Kursid:
3562120181
Les mer Meld deg på

Engelskkurs nybegynner (A1)

Engelskkurs nybegynner er for deg som ikke kan noe engelsk fra tidligere, og som ønsker en grundig innføring som etter hvert gjør deg i stand til å bruke språket i ulike hverdagssituasjoner, som å presentere deg og andre, bestille hotellrom, kjøpe varer, togbillett, forklare et problem, be om hjelp, avtale et møte, osv. Vi bruker «Cutting Edge 3rd Edition Elementary» textbook og workbook with key, som utgangspunkt for undervisningen.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Majorstuen skole
Samlet pris:
6290
Undervisningstimer:
48
Kursstart:
31.08.2020
Kursslutt:
14.12.2020
Tidspunkt:
17.15 - 20.00
Dager:
Man
Kursid:
3324330366
Les mer Meld deg på

Engelskkurs nybegynner del 1 (A1)

Engelskkurs nybegynner er en praktisk innføring i språket. Undervisningen er kommunikativ. Du lærer å bruke språket aktivt med utgangspunkt i situasjoner du vil møte i hverdagen.Du får mange anledninger til å øve og repetere og du blir raskt trygg i å bruke språket og klare deg i enkle hverdagssituasjoner. Det tas forbehold om at kurset kan bli overført til virtuelt klasserom i tilfelle nye restriksjoner knyttet til Covid-19.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
TRONDHEIM, FU Midt- Norge Trondheim - Dronningens gate 10
Samlet pris:
3195
Undervisningstimer:
20
Kursstart:
14.09.2020
Kursslutt:
23.11.2020
Tidspunkt:
17.00 - 18.30
Kursid:
3574717033
Les mer Meld deg på

Engelskkurs nybegynner del 1 A1

Engelskkurs nybegynner er en praktisk innføring i språket. Undervisningen er kommunikativ: Du lærer å bruke språket aktivt med utgangspunkt i situasjoner du vil møte i hverdagen.Du får mange anledninger til å øve og repetere og blir du raskt trygg i å bruke språket og klare deg i enkle hverdagssituasjoner

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Drammen, Folkeuniversitetet Drammen
Samlet pris:
3195
Undervisningstimer:
24
Kursstart:
14.09.2020
Kursslutt:
02.11.2020
Tidspunkt:
17.30 - 20.30
Kursid:
3510763047
Les mer Meld deg på