Fag
Nivå
Undervisningsform
Oppstart
Tidspunkt
Ukedag

Sted

Vis flere valg (tidspunkt, ukedag, oppstart) Skjul valgene (tidspunkt, ukedag, oppstart)

Tyskkurs høyere mellomnivå, intensiv (B2)

På høyere mellomnivå B2 blir du en mer spontan språkbruker som behersker mer kompleks tale og tekst på tysk. Du lærer å uttrykke deg tydelig og detaljert om varierte temaer. Ordforrådet ditt utvides, grammatikk perfeksjoneres. Om du ikke har tatt tyskkurs ved Folkeuniversitetet tidligere, må du først ta en nivåtest på www.fu.no. Vurdering av muntlige ferdigheter tilbys på Zoom 25. og 26. januar kl. 16-18. Kurset passer godt for deg som vil avlegge Goethe-Zertifikat B2.Forkunnskap: B1-nivå. Lærebok: "Erkundungen B2".

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Samlet pris:
7495
Undervisningstimer:
48
Kursstart:
28.02.2022
Kursslutt:
30.05.2022
Tidspunkt:
17.15 - 20.45
Dager:
Man
Kursid:
3779320484
Les mer Meld deg på

Tyskkurs høyere nivå - én-til-én samtale- og skrivetrening (C1) - nettbasert

Kurset består av seks individuelle Skype-møter med lærer à 30 min og utforming av fire tekster (ca. 400 ord, én A4-side)i ulike sjangere. Framdrift for kurset avtales med læreren på første Skype-møte. Du kan følge ditt eget tempo og fordype deg i det du har mest bruk for. Du får tilbakemelding og skriveråd på innleverte oppgaver. Du må regne med å sette av to til tre timer til hver oppgave. Skype-møter med lærer legger vekt på interaksjon og forbedring av muntlige ferdigheter. Kurset kan starte når det passer deg.

Undervisningsform:
Nettstudier
Samlet pris:
6900
Kursid:
3676960181
Les mer Meld deg på

Tyskkurs høyere nivå del 1 av 4 (C1)

Dette er første kurs av totalt fire på C1-nivå, og passer for deg som ønsker å vedlikeholde og videreutvikle tyskkunnskapene dine slik at du kan bruke språket korrekt og fleksibelt, både i sosiale og yrkesmessige sammenhenger. Kurset krever forkunnskaper tilsvarende nivå B2. Om du ikke har tatt tyskkurs ved Folkeuniversitetet tidligere, må du først ta en nivåtest på www.fu.no. Vurdering av muntlige ferdigheter tilbys på Zoom 25. og 26.01. kl. 16-18. Bok:Erkundungen C1. Våre tyskkurs har akkreditering av Goethe-Institut.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Nydalen videregående skole
Samlet pris:
3450
Undervisningstimer:
22
Kursstart:
09.02.2022
Kursslutt:
04.05.2022
Tidspunkt:
17.15 - 19.00
Dager:
Ons
Kursid:
3779400484
Les mer Meld deg på

Tyskkurs litt øvet, intensiv (A2)

På nivå A2 utvikler du de grunnleggende kunnskapene du har i tysk fra før. Du får mer muntlig trening, et større ordforråd og økt forståelse for tysk grammatikk. Om du ikke har tatt tyskkurs ved Folkeuniversitetet tidligere, må du først ta en plasseringstest på www.fu.no. Vurdering av muntlige ferdigheter tilbys på Zoom 25. og 26.01 kl. 16-18. Tyskkurset A2 består av klasseromsundervisning og individuelt arbeid på vår nettbaserte læringsplattform (12-15 timer). Forkunnskap: Nybegynnernivå A1. Bok: Spektrum Deutsch A2+.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Samlet pris:
8495
Undervisningstimer:
48
Kursstart:
01.02.2022
Kursslutt:
03.05.2022
Tidspunkt:
17.15 - 20.45
Dager:
Tir
Kursid:
3779000484
Les mer Meld deg på

Tyskkurs mellomnivå del 1 av 4 (B1)

Dette er første kurs av totalt fire på mellomnivå B1. På dette nivået utvikler du kunnskapene dine til å gjelde flere områder, slik at du blir tryggere i vanlige språksituasjoner og kan delta uforberedt i enkle samtaler på tysk. For å få utbytte av kurset bør du ha fullført nivå A2. Lærebok: "Spektrum Deutsch B1+". Undervisningen foregår i virtuelt klasserom, og du kan delta via egen PC uansett hvor du befinner deg.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
3450
Undervisningstimer:
22
Kursstart:
03.03.2022
Kursslutt:
19.05.2022
Tidspunkt:
19.00 - 20.45
Dager:
Tor
Kursid:
3779590105
Les mer Meld deg på

Tyskkurs mellomnivå del 2 av 4 (B1)

Dette er andre kurs av totalt fire på mellomnivå B1. På kurset lærer du bl.a. å fortelle om noe som er skjedd, å uttrykke egne meninger, å fortelle om skole og arbeidsliv og å diskutere aktuelle temaer i samfunnet. For å få utbytte av kurset bør du ha fullført Tyskkurs mellomnivå B1 del 1 eller noe tilsvarende. Lærebok: "Spektrum Deutsch B1+", kap. 4-6. Undervisningen foregår i virtuelt klasserom, og du kan delta via egen PC uansett hvor du befinner deg.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
3450
Undervisningstimer:
22
Kursstart:
10.02.2022
Kursslutt:
05.05.2022
Tidspunkt:
17.15 - 19.00
Dager:
Tor
Kursid:
3779600105
Les mer Meld deg på

Tyskkurs mellomnivå, intensiv (B1)

På Tyskkurs mellomnivå utvikler du kunnskapene dine til å gjelde flere områder, slik at du blir tryggere i vanlige språksituasjoner og kan delta uforberedt i enkle samtaler på tysk. Om du ikke har tatt tyskkurs ved Folkeuniversitetet tidligere, må du først ta en nettbasert nivåtest på vår hjemmeside. Vurdering av muntlige ferdigheter tilbys på Zoom/telefon 25. og 26. januar kl. 16.00-18.00. Tyskkurs mellomnivå passer godt for deg som vil avlegge Goethe-Zertifikat B1. Forkunnskap: A2-nivå. Bok: Spektrum Deutsch B1+.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Samlet pris:
7495
Undervisningstimer:
48
Kursstart:
10.02.2022
Kursslutt:
11.05.2022
Tidspunkt:
17.15 - 20.45
Dager:
Ons, Tor
Kursid:
3779010484
Les mer Meld deg på

Tyskkurs nybegynner del 1 av 4 (A1)

Tyskkurs nybegynner gir deg en praktisk innføring i språket. Dette er første kurs av totalt fire på nybegynnernivå A1 og passer for deg som ikke kan noe tysk fra tidligere. Vi starter med det grunnleggende, og etter noen timer vil du kunne si enkle fraser og setninger på tysk. Du får mange anledninger til å øve og repetere og blir du raskt trygg i å bruke språket og klare deg i enkle hverdagssituasjoner. Vi bruker boken " Spektrum Deutsch A1+", kap. 1-3. Våre tyskkurs i Oslo er akkreditert av Goethe-Institut.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Nydalen videregående skole
Samlet pris:
3450
Undervisningstimer:
22
Kursstart:
02.03.2022
Kursslutt:
18.05.2022
Tidspunkt:
19.00 - 20.45
Dager:
Ons
Kursid:
3779420484
Les mer Meld deg på

Tyskkurs nybegynner del 1 av 4 (A1)

Tyskkurs nybegynner gir deg en praktisk innføring i språket. Dette er første kurs av totalt fire på nybegynnernivå A1 og passer for deg som ikke kan noe tysk fra tidligere. Vi starter med det grunnleggende, og etter noen timer vil du kunne si enkle fraser og setninger på tysk. Du får mange anledninger til å øve og repetere og blir du raskt trygg i å bruke språket og klare deg i enkle hverdagssituasjoner. Bok:"Spektrum Deutsch A1+". Undervisningen foregår på Zoom, og du kan delta via egen pc uansett hvor du befinner deg.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
3450
Undervisningstimer:
22
Kursstart:
03.03.2022
Kursslutt:
19.05.2022
Tidspunkt:
17.15 - 19.00
Dager:
Tor
Kursid:
3779530105
Les mer Meld deg på

Tyskkurs nybegynner del 2 av 4 (A1)

På tyskkurs nybegynner får du en grundig og effektiv innføring i det tyske språket. Dette er andre kurs av totalt fire på nybegynnernivå A1 og passer for deg som har gjennomført tyskkurs nybegynner del 1 eller har tilsvarende kunnskaper. På kurset lærer du blant annet å fortelle om dine fritidsaktiviteter, beskrive handlinger i presens og bestille mat og drikke på restaurant. Vi bruker boken " Spektrum Deutsch A1+", kap. 4-6. Våre tyskkurs i Oslo er akkreditert av Goethe-Institut.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Nydalen videregående skole
Samlet pris:
3450
Undervisningstimer:
22
Kursstart:
02.02.2022
Kursslutt:
27.04.2022
Tidspunkt:
19.00 - 20.45
Dager:
Ons
Kursid:
3779430484
Les mer Meld deg på