Fag
Nivå
Undervisningsform
Oppstart
Tidspunkt
Ukedag

Sted

Vis flere valg (tidspunkt, ukedag, oppstart) Skjul valgene (tidspunkt, ukedag, oppstart)

Engelskkurs litt øvet A2 del 1

Dette er et engelskkurs for deg som vil styrke og utvikle de grunnleggende kunnskapene du har i engelsk fra før. Kurset er på nivå A2 på Europarådets nivåskala.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Hønefoss, folkeuniversitetet Hønefoss
Samlet pris:
3600
Undervisningstimer:
24
Kursstart:
11.03.2021
Kursslutt:
13.05.2021
Tidspunkt:
17.30 - 20.30
Kursid:
3652183510
Les mer Meld deg på

Engelskkurs litt øvet del 1 av 3 (A2)-virtuelt klasserom

På engelskkurs litt øvet bygger du på basiskunnskapen din. På dette nivået får du mer muntlig trening, et større ordforråd og økt forståelse for engelsk grammatikk. Undervisningen er kommunikativ.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
3600
Undervisningstimer:
24
Kursstart:
07.02.2022
Kursslutt:
09.05.2022
Tidspunkt:
17.30 - 19.00
Dager:
Man
Kursid:
3759375008
Les mer Meld deg på

Engelskkurs litt øvet, konversasjon (A2)

Dette er et engelskkurs for deg som først og fremst ønsker å styrke muntlige ferdighetene dine. Gjennom samtaletrening på engelsk oppnår du bedre selvtillit og flyt i språket. Forkunnskaper: A2-nivå, cirka 100 undervisningstimer i engelsk fra før.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Fagerborg skole
Samlet pris:
2950
Undervisningstimer:
16
Kursstart:
28.02.2022
Kursslutt:
02.05.2022
Tidspunkt:
17.15 - 19.00
Dager:
Man
Kursid:
3771880358
Les mer Meld deg på

Engelskkurs litt øvet, superintensiv (A2) - Oslo Zoom

På engelskkurs litt øvet A2 utvikler du de grunnleggende kunnskapene du har i engelsk fra før. Du får mer muntlig trening, et større ordforråd og økt forståelse for engelsk grammatikk. Du blir tryggere når du trenger å kommunisere i enkle språksituasjoner på engelsk. Vi bruker «Cutting Edge Pre-Intermediate», 3rd Edition, tekst- og arbeidsbok, som utgangspunkt for undervisningen. Dette kurset foregår via videokonferanseverktøyet Zoom, og du kan delta via egen pc uansett hvor du bor.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
7099
Undervisningstimer:
60
Kursstart:
14.02.2022
Kursslutt:
20.04.2022
Tidspunkt:
17.15 - 20.45
Dager:
Man, Ons
Kursid:
3774970181
Les mer Meld deg på

Engelskkurs mellomnivå (B1)

Engelskkurs mellomnivå er for deg som allerede har basiskunnskaper i språket. På dette nivået utvikler du kunnskapene dine til å gjelde flere områder, slik at du blir tryggere i vanlige språksituasjoner og kan delta uforberedt i enkle samtaler på engelsk. Du lærer å snakke og skrive med et større ordforråd, bedre flyt og mer avansert setningsoppbygging. Vi bruker "Cutting Edge 3rd Edition Intermediate B1", tekst- og arbeidsbok, som utgangspunkt for undervisningen.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Majorstuen skole
Samlet pris:
7099
Undervisningstimer:
60
Kursstart:
02.02.2022
Kursslutt:
25.05.2022
Tidspunkt:
17.15 - 20.30
Dager:
Ons
Kursid:
3771830366
Les mer Meld deg på

Engelskkurs mellomnivå (B1)

Engelskkurs mellomnivå - konversasjon (B1) passer for deg som ønsker å vedlikeholde og utvikle et godt nivå i språket. Du oppnår et mer korrekt og nyansert språk.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Nydalen videregående skole
Samlet pris:
2950
Undervisningstimer:
16
Kursstart:
01.03.2022
Kursslutt:
26.04.2022
Tidspunkt:
19.00 - 20.45
Dager:
Tir
Kursid:
3771870484
Les mer Meld deg på

Engelskkurs mellomnivå del 1 av 4 (B1)- Tromsø

Engelskkurs mellomnivå er for deg som allerede har basiskunnskaper i språket. På dette nivået utvikler du kunnskapene dine til å gjelde flere områder. Undervisningen er kommunikativ. Det er ingen undervisning i uke 10 og 15.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Tromsø, Ishavsbyen vgs. Rambergan
Samlet pris:
3600
Undervisningstimer:
24
Kursstart:
01.02.2022
Kursslutt:
03.05.2022
Tidspunkt:
17.30 - 19.00
Dager:
Tir
Kursid:
3496699009
Les mer Meld deg på

Engelskkurs nybegynner (A1)

Engelskkurs nybegynner er for deg som ikke kan noe engelsk fra tidligere, og som ønsker en grundig innføring som etter hvert gjør deg i stand til å bruke språket i ulike hverdagssituasjoner, som å presentere deg og andre, bestille, kjøpe varer, forklare et problem, be om hjelp, avtale et møte, osv. Vi bruker «Cutting Edge 3rd Edition Elementary» textbook og workbook with key, som utgangspunkt for undervisningen.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Majorstuen skole
Samlet pris:
7099
Undervisningstimer:
60
Kursstart:
03.02.2022
Kursslutt:
02.06.2022
Tidspunkt:
17.15 - 20.30
Dager:
Tor
Kursid:
3770410366
Les mer Meld deg på

Engelskkurs nybegynner del 1 av 2 (A1) - intensiv-virtuelt klasserom

Engelskkurs nybegynner er en praktisk innføring i språket. Du lærer å bruke språket aktivt med utgangspunkt i situasjoner du vil møte i hverdagen. Undervisningen er kommunikativ.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
3600
Undervisningstimer:
24
Kursstart:
31.01.2022
Kursslutt:
09.03.2022
Tidspunkt:
19.15 - 20.45
Dager:
Man, Ons
Kursid:
3759365008
Les mer Meld deg på

Engelskkurs nybegynner del 1 av 4 (A1)

Engelsk nybegynner er for deg som ønsker en grundig og praktisk innføring i språket. Målet er at du raskt skal kunne klare deg i enkle hverdagssituasjoner.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Tønsberg, Greveskogen vgs
Samlet pris:
3600
Undervisningstimer:
24
Kursstart:
23.02.2022
Kursslutt:
06.04.2022
Tidspunkt:
17.00 - 20.00
Kursid:
3775833122
Les mer Meld deg på