Vis flere valg (tidspunkt, ukedag, oppstart) Skjul valgene (tidspunkt, ukedag, oppstart)

Tyskkurs høyere mellomnivå del 3 av 4 (B2)

Dette er tredje kurs av totalt fire på høyere mellomnivå B2. Om du ikke har tatt tyskkurs ved Folkeuniversitetet Øst eller Goethe-Institut tidligere, må du først ta en nettbasert nivåtest på www.fu.no. Vurdering av muntlige ferdigheter tilbys på Skype eller telefon 26. og 27. januar fra kl. 1600-1800. Våre tyskkurs er akkreditert av Goethe-Institut. Lærebok: Erkundungen B2 kap. 5-6.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Nydalen videregående skole
Samlet pris:
3350
Undervisningstimer:
20
Kursstart:
10.02.2021
Kursslutt:
28.04.2021
Tidspunkt:
17.15 - 19.00
Dager:
Ons
Kursid:
3635880484
Les mer Meld deg på

Tyskkurs høyere mellomnivå, intensiv (B2)

På tyskkurs høyere mellomnivå blir du en mer spontant språkbruker som behersker kompleks tale og tekst på tysk. Om du ikke har tatt tyskkurs ved Folkeuniversitetet eller Goethe-Institut tidligere, må du først ta en nivåtest på www.folkeuniversitetet.no. Vurdering av muntlige ferdigheter tilbys på Skype/telefon 26. og 27. januar kl. 1600 - 1800. Kurset passer godt for deg som vil avlegge Goethe-Zertifikat B2. Våre tyskkurs er akkreditert av Goethe-Institut. Lærebok: "Erkundungen B2".

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Samlet pris:
7390
Undervisningstimer:
48
Kursstart:
01.02.2021
Kursslutt:
10.05.2021
Tidspunkt:
17.15 - 20.45
Dager:
Man
Kursid:
3635540484
Les mer Meld deg på

Tyskkurs høyere nivå - én-til-én samtale- og skrivetrening (C1)

Kurset består av seks individuelle Skype-møter med lærer og utforming av fire tekster (ca. 400-450 ord, én A4-side) i ulike sjangere. Framdrift for kurset avtales med læreren på første Skype-møte. Du kan følge ditt eget tempo og fordype deg i det du har mest bruk for. Du får tilbakemelding og skriveråd på innleverte oppgaver. Du må regne med å sette av to til tre timer til hver oppgave. Skype-møter med lærer legger vekt på interaksjon og forbedring av muntlige ferdigheter. Kurset kan starte når det passer deg.

Undervisningsform:
Nettstudier
Samlet pris:
6900
Kursid:
3562230181
Les mer Meld deg på

Tyskkurs høyere nivå, intensiv (C1)

Om du ikke har tatt tyskkurs ved Folkeuniversitetet eller Goethe-Institut tidligere, må du først ta en nivåtest på www.folkeuniversitetet.no. Vurdering av muntlige ferdigheter tilbys på Skype/telefon den 26. og 27. januar kl. 1600-1800. Kurset krever forkunnskaper tilsvarende nivå B2 og passer godt for deg som vil avlegge Goethe-Zertifikat C1. Våre tyskkurs har akkreditering av Goethe-Institut. Lærebok: "Erkundungen C1".

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Samlet pris:
7390
Undervisningstimer:
48
Kursstart:
09.02.2021
Kursslutt:
11.05.2021
Tidspunkt:
17.15 - 20.45
Dager:
Tir
Kursid:
3635590484
Les mer Meld deg på

Tyskkurs litt øvet del 1 av 4 (A2) - virtuelt klasserom

Dette er første kurs av totalt fire på litt øvet nivå A2. Kurset passer for deg som har kunnskaper tilsvarende nybegynnernivå A1. Om du ikke har tatt tyskkurs ved Folkeuniversitetet eller Goethe-Institut tidligere, må du først ta en nivåtest på våre nettsider. Vurdering av muntlige ferdigheter tilbys på Skype eller telefon 26. og 27. januar fra kl. 1600-1800. Undervisningen foregår i virtuelt klasserom.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
3350
Undervisningstimer:
22
Kursstart:
18.02.2021
Kursslutt:
06.05.2021
Tidspunkt:
17.15 - 19.00
Dager:
Tor
Kursid:
3636880181
Les mer Meld deg på

Tyskkurs litt øvet del 4 av 4 (A2)

På Tyskkurs litt øvet (A2) bygger du videre på basiskunnskapen du tilegnet deg på nybegynnernivå. På dette nivået får du et større ordforråd og økt forståelse for tysk grammatikk. Muntlig trening står i fokus, slik at du blir tryggere når du skal beherske enkle språksituasjoner på tysk. Undervisningen er kommunikativ.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Bergen, Bergen Sentrum
Samlet pris:
3195
Undervisningstimer:
22
Kursstart:
04.02.2021
Kursslutt:
29.04.2021
Tidspunkt:
17.30 - 19.00
Dager:
Tor
Kursid:
3630735008
Les mer Meld deg på

Tyskkurs litt øvet, intensiv (A2)

Om du ikke har tatt tyskkurs ved Folkeuniversitetet eller Goethe-Institut tidligere, må du først ta en nivåtest på våre nettsider. Vurdering av muntlige ferdigheter tilbys på Skype eller telefon 26. og 27. januar fra kl. 1600-1800. Kurset passer godt for deg som vil avlegge Goethe-Zertifikat A2. Kurset består av klasseromsundervisning (48 timer) og individuelt arbeid på vår nettbaserte læringsplatform (ca. 12 timer). Våre tyskkurs er akkreditert av Goethe-Institut. Forkunnskap: nivå A1. Bok: Spektrum Deutsch A2+.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Samlet pris:
8390
Undervisningstimer:
48
Kursstart:
04.02.2021
Kursslutt:
06.05.2021
Tidspunkt:
17.15 - 20.45
Dager:
Tor
Kursid:
3635430484
Les mer Meld deg på

Tyskkurs mellomnivå del 1 av 4 (B1)

Tyskkurs mellomnivå (B1) er for deg som allerede har basiskunnskaper i språket. På dette nivået utvikler du kunnskapene dine til å gjelde flere områder, slik at du blir tryggere i vanlige språksituasjoner og kan delta uforberedt i enkle samtaler på tysk. Du lærer å snakke og skrive med større ordforråd, bedre flyt og mer avansert setningsoppbygging. Undervisningen er kommunikativ.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Bergen, Bergen Sentrum
Samlet pris:
3195
Undervisningstimer:
22
Kursstart:
02.02.2021
Kursslutt:
27.04.2021
Tidspunkt:
17.30 - 19.00
Dager:
Tir
Kursid:
3630755008
Les mer Meld deg på

Tyskkurs mellomnivå del 1 av 4 (B1) - virtuelt klasserom

Dette er første kurs av totalt fire på mellomnivå B1. For å få utbytte av kurset bør du ha fullført nivå A2. Om du ikke har tatt tyskkurs ved Folkeuniversitetet eller Goethe-Institut tidligere, må du først ta en nettbasert nivåtest på www.folkeuniversitetet.no. Vurdering av muntlige ferdigheter tilbys på Skype/telefon 26. og 27. januar kl. 1600-1800. Lærebok: "Spektrum Deutsch B1+". Undervisningen foregår i virtuelt klasserom.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
3350
Undervisningstimer:
22
Kursstart:
18.02.2021
Kursslutt:
06.05.2021
Tidspunkt:
19.00 - 20.45
Dager:
Tor
Kursid:
3636680181
Les mer Meld deg på

Tyskkurs mellomnivå, intensiv (B1)

Dette er et intensivt tyskkurs for deg som allerede har grunnleggende kunnskaper i språket og som ønsker å bli tryggere i vanlige språksituasjoner. For å få utbytte av kurset bør du ha fullført nivå A2. Om du ikke har tatt tyskkurs ved Folkeuniversitetet eller Goethe-Institut tidligere, må du først ta en nettbasert nivåtest på www.fu.no. Vurdering av muntlige ferdigheter tilbys på Skype/telefon 26. og 27. januar kl. 1600-1800. Kurset passer godt for deg som vil avlegge Goethe-Zertifikat B1. Bok: Spektrum Deutsch B1+.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Nydalen videregående skole
Samlet pris:
7390
Undervisningstimer:
48
Kursstart:
09.02.2021
Kursslutt:
11.05.2021
Tidspunkt:
17.15 - 20.45
Dager:
Tir
Kursid:
3635520484
Les mer Meld deg på