Norskkurs mellomnivå: forberedelse til Norskprøven (B1)

Har du norskkunnskaper tilsvarende nivå B1, og ønsker å dokumentere dette ved å ta Norskprøven? På dette kurset får du trening i å løse eksamensoppgaver, slik at du blir godt rustet til å oppnå gode resultater på prøven.

Kurset har hovedvekt på de praktiske muntlige og skriftlige ferdighetene som kreves av deg for å bestå Norskprøven. Målet er at du skal styrke evnen din til å kommunisere, slik at du kan bruke språket mer selvstendig i tekst og tale.

Sted

Endre

NivåB1
Pris6 300,-

Om kurset

Dette lærer du

Undervisningen retter seg mot Norskprøvens to deler:

Skriftlig del:
Du lærer å skrive korte tekster som viser synspunktene dine om et emne på en klar og forståelig måte. Du lærer å uttrykke deg mer tydelig, med vekt på

 • tekstoppbygging
 • grammatikk
 • ord og uttrykk
 • rettskriving/tegnsetting

Muntlig del:
Kurset vektlegger den muntlige deltakelsen som kreves av deg for å kunne bestå Norskprøven. Målet er at du skal kunne delta muntlig på et selvstendig nivå, og kunne snakke om kjente og personlige emner. Vi jobber med

 • vokallengde
 • uttale av enkeltlyder
 • samtalestrukturer
 • å uttrykke egne meninger og opplevelser på godt norsk

Hvem er kurset for

Kurset er utviklet for deg som skal ta Norskprøven på B1-nivå. Du bør ha forkunnskaper tilsvarende Norskkurs mellomnivå B1.

Gjennomføring

Kurset tar utgangspunkt i kunnskapen du har i norsk fra før. Undervisningen baserer seg på praktiske øvelser og teknikker. Det blir også noe repetisjon av hovedreglene i norsk grammatikk, tegnsetting og vokabular.  I løpet av kurset får du gjennomføre lese- og lytteprøver av samme type som dem du vil få på Norskprøven, slik at du stiller godt forberedt. Kurset er intensivt og krever en del hjemmearbeid. For å få fullt utbytte av kurset, spesielt den muntlige delen, bør du delta aktivt i undervisningen.

Kursene kan tas som ordinær klasseromsundervisning, virtuelt klasserom, nettbasert undervisning eller kombinert undervisning. 

Lærere

Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk samt undervisningserfaring. De underviser i morsmålet sitt eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå. I tillegg til å formidle kunnskap sørger de for å motivere og aktivisere kursdeltakerne og skape en vennlig atmosfære og et trygt og trivelig språkmiljø.

Eksamen

Du melder deg opp til Norskprøven på www.norskproven.no. Du er selv ansvarlig for å melde deg opp. Frist for oppmelding er cirka to måneder for prøvedatoen.

Veien videre

Etter Norskkurs mellomnivå B1 anbefaler vi deg å ta Norskkurs høyere mellomnivå.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Meld deg på

Velg sted, se pris og dato

Velg kurs

 • Pris 6300
 • Timer 48
 • Tidspunkt 12.45 - 16.00
 • Sted Online
 • Dager Man, Tir, Ons, Tor
 • Start27.04.2020
 • Slutt14.05.2020
 • Påmeldingsfrist20.04.2020
Kurset foregår via videokonferanseverktøyet Zoom. På dette kurset får du trening i å løse eksamensoppgaver, slik at du blir i bedre stand til å bestå prøven.