Change language:

Norskkurs høyere mellomnivå: forberedelse til Bergenstesten (B2)

Dette er et intensivt norskkurs som forbereder deg til Test i norsk - høyere nivå (Bergenstesten). Du bør være på nivå B2 på Europarådets nivåskala for å ha utbytte av kurset.

Norskkurs Bergenstesten

Om kurset

 Dette lærer du

Undervisningen tar utgangspunkt i eksempeltester fra tidligere prøver og annet relevant læremateriell.

  • Å forbedre leseforståelse, skrivekunnskaper og å oppøve lytteforståelsen.
  • Tekstbinding, hvordan skrive en god og sammenhengende tekst.
  • Hva som kreves ved ulike tekstsjangre, for eksempel referater og argumenterende tekster.
  • Ordforrådet ditt utvides ved fokus på alternative uttrykksmåter og faste ord og uttrykk.
  • Du får skriveoppgaver som du får skriftlig tilbakemelding på.

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som ønsker å skaffe deg fullverdige språkkunnskaper for deltakelse i norsk samfunnsliv og yrkeskarriere i Norge. Bergenstesten er godkjent inntaksgrunnlag for høgskole og universitetsstudier i Norge.

Vi anbefaler at du har fullført norskkurs på B2-nivå før du melder deg på dette kurset. Er du usikker på om dette kurset er riktig nivå for deg, kan du ta en gratis, automatisert nivåtest på våre nettsider.

Gjennomføring

Undervisningen består av lytteøvelser, gruppearbeid, individuelt arbeid, diskusjon, tekstproduksjon og hjemmearbeid. 

Kursene kan tas som ordinær klasseromsundervisning, virtuelt klasserom, nettbasert undervisning eller kombinert undervisning. 

Lærere

Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk, samt undervisningserfaring. De underviser i sitt morsmål eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå. I tillegg til å formidle kunnskap sørger de for å motivere og aktivisere kursdeltakerne og skape en vennlig atmosfære og et trygt og trivelig språkmiljø. 

Eksamen

Du vil få et kursbevis dersom du har minimum 75 % oppmøte og har betalt kursavgiften.

Veien videre

Etter dette kurset er du forberedt til Test i norsk - høyere nivå (Bergenstesten), se Norsk språktest sine sider.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Lignende kurs

Norskkurs høyere mellomnivå - forberedelse til Bergenstesten, skriftlig (B2)

Dette er et nettbasert kurs som består av 7 skriftlige innleveringer, 2 individuelle nettmøter med lærer à 30 minutter og cirka 24 timers selvstudie på vår læringsplattform Moodle hvor det bl.a. finnes interaktive lese- og lytteoppgaver. Kurset kan starte når det passer deg. Du kan følge ditt eget tempo og fordype deg i det du har mest bruk for. Hele veien vil du få veiledning fra din nettlærer.

Undervisningsform:
Nettstudier
Samlet pris:
6900
Undervisningstimer:
9
Kursid:
3562020181

Norskkurs høyere mellomnivå - Forberedelse til Bergenstesten (B2)

Dette er et norskkurs som forbereder deg til Test i norsk - høyere nivå (Bergenstesten). Du bør være på nivå B2 på Europarådets nivåskala for å ha utbytte av kurset.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Bergen, Bergen Sentrum
Samlet pris:
4300
Undervisningstimer:
40
Tidspunkt:
09.15 - 12.30
Dager:
Man, Ons
Start:
25.01.2021
Slutt:
24.02.2021
Kursid:
3619935008

Norskkurs høyere mellomnivå - Forberedelse til Bergenstesten (B2)

Kurset forbereder deg til den skriftlige Bergenestesten. Kurset er ferdig før testen 10. april 2021. Materiell som brukes på kurset er boka Her på Berget, samt eksempelmateriell fra tidligere Bergenstester.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Tromsø, Ishavsbyen vgs. Rambergan
Samlet pris:
5700
Undervisningstimer:
48
Tidspunkt:
18.00 - 20.30
Dager:
Tir, Tor
Start:
02.02.2021
Slutt:
25.03.2021
Påmeldingsfrist
16.01.2021
Kursid:
3644069009
Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Tromsø, Ishavsbyen vgs. Rambergan
Samlet pris:
5700
Undervisningstimer:
48
Tidspunkt:
18.00 - 20.30
Dager:
Tir, Tor
Start:
02.02.2021
Slutt:
25.03.2021
Påmeldingsfrist
16.01.2021
Kursid:
3662119009

Norskkurs høyere mellomnivå - Forberedelse til Bergenstesten, kveld (B2)

Undervisningen tar utgangspunkt i eksempeltester fra tidligere prøver og annet relevant læremateriell.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Samlet pris:
6300
Undervisningstimer:
48
Tidspunkt:
17.15 - 20.30
Dager:
Man, Ons
Start:
22.02.2021
Slutt:
07.04.2021
Påmeldingsfrist
15.02.2021
Kursid:
3653000484

Norskkurs høyere mellomnivå - Forberedelse til Bergenstesten, kveld (B2)

Undervisningen tar utgangspunkt i eksempeltester fra tidligere prøver og annet relevant læremateriell.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Samlet pris:
6300
Undervisningstimer:
48
Tidspunkt:
17.15 - 20.30
Dager:
Tir, Tor
Start:
23.02.2021
Slutt:
08.04.2021
Påmeldingsfrist
16.02.2021
Kursid:
3653060484

Norskkurs høyere mellomnivå - Forberedelse til Bergenstesten, intensiv (B2)

Undervisningen tar utgangspunkt i eksempeltester fra tidligere prøver og annet relevant læremateriell.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Samlet pris:
6300
Undervisningstimer:
48
Tidspunkt:
08.45 - 12.00
Dager:
Man, Tir, Ons, Tor
Start:
15.03.2021
Slutt:
09.04.2021
Påmeldingsfrist
08.03.2021
Kursid:
3630080484

Norskkurs høyere mellomnivå - Forberedelse til Bergenstesten (B2)

Dette er et norskkurs som forbereder deg til Test i norsk - høyere nivå (Bergenstesten). Du bør være på nivå B2 på Europarådets nivåskala for å ha utbytte av kurset.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Bergen, Bergen Sentrum
Samlet pris:
4300
Undervisningstimer:
40
Tidspunkt:
17.30 - 20.45
Dager:
Man, Ons
Start:
15.03.2021
Slutt:
26.04.2021
Kursid:
3658045008