Change language:

Norskkurs nybegynner tegnspråk (A1)

Norskkurs nybegynner tegnspråk passer for deg som vil kunne kommunisere med personer som benytter tegnspråk for å uttrykke seg.

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om kurset

Dette lærer du

Etter kurset skal du kunne bruke tegnspråk i enkle hverdagssituasjoner. Fokuset i kurset er å forstå og bruke tegn, og du vil få god kjennskap til de vanligste tegnene i dagliglivet.  Du vil også lære om tegnspråk som språk og grunnleggende grammatiske prinsipper i dette språket.

Hovedtemaer er

  • håndalfabetet
  • følelser
  • dagligdagse ord og uttrykk knyttet til klær, mat, tall og farger, bolig, fritid og reiser
  • å kunne fortelle om deg selv og spørre andre om det samme
  • å stille og svare på personlige spørsmål om bosted, venner og eiendeler
  • å uttrykke enighet/uenighet

Hvem er kurset for

Nybegynner tegnspråk passer for deg som har ingen eller få forkunnskaper i norsk tegnspråk, og som ønsker et godt grunnlag for å kunne kommunisere med hørselshemmede eller andre som bruker tegnspråk som støtte til eller erstatning for tale for å uttrykke seg. Det du lærer på nybegynnernivå fungerer også som et godt utgangspunkt for videre læring av norsk tegnspråk, for studier og/eller i jobbsammenheng. Dette gjør at kurset også kan passe for de som bruker tegn i hverdagen i forbindelse med tegn til tale og lignende.

Test deg selv

Er du usikker på hvilket nivå du er på? Da er nivåtesten for deg. Den tar mellom en halvtime til halvannen time å gjennomføre. Ta testen på Eurotest.

Gjennomføring

Kurset består av teori og praktiske øvelser under veiledning, med støtte i ulike nettressurser. Du får mange muligheter til å øve og repetere underveis i kurset, men for å få maksimalt utbytte er det en stor fordel om du bruker tegnspråket aktivt også mellom samlingene, slik at du får øvd og repetert også i andre sammenhenger også.  

Lærere

Våre lærere har lang erfaring med å bruke tegnspråk og har undervisningserfaring.

Eksamen

Det er ingen eksamen. Du får kursbevis ved minimum 75 % oppmøte.

Veien videre

Etter norskkurs nybegynner, vil vi anbefale deg å ta norskkurs litt øvet slik at du kommer opp på nivå A2.

Etter norskkurs litt øvet (nivå A2) kan du gå opp til Norskprøve A1-A2. For mer informasjon, se norskproven.no eller kompetansenorge.no.

Folkeuniversitetet er offentlig godkjent tilbyder av norskopplæring. Det betyr at om du tar norskkurs med undervisningsformen virtuelt klasserom, godkjennes kurstimene av UDI ved søknad om varig oppholdstillatelse.

Har du spørsmål om permanent oppholdstillatelse, sjekk Udi sine sider.