Vis flere valg (tidspunkt, ukedag, oppstart) Skjul valgene (tidspunkt, ukedag, oppstart)

Franskkurs litt øvet del 2 - oppfriskning for seniorer (A2)

Vårt franskkurs for seniorer passer for deg som ønsker å styrke de grunnleggende kunnskapene du har i fransk fra før, repetere språket og fordype deg i grammatiske emner. Kurset går på dagtid og passer derfor perfekt for deg som er pensjonist og som vil lære fransk i en hyggelig atmosfære. Fransk oppfriskning for seniorer A2 del 2 fokuserer på trening i samtaler om dagligdagse emner, forståelse av enkle tekster og bruk av presens, futurum og fortidsformer. Kurset utgjør andre halvdel av A2-niv. Lærebok: "Edito A2"

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Samlet pris:
2700
Undervisningstimer:
16
Kursstart:
09.09.2020
Kursslutt:
04.11.2020
Tidspunkt:
12.15 - 13.45
Dager:
Ons
Kursid:
3325690484
Les mer Meld deg på

Franskkurs litt øvet del 2 av 3 (A2)

På franskkurs litt øvet bygger du på basiskunnskapen din. På dette nivået får du mer muntlig trening, et større ordforråd og økt forståelse for fransk grammatikk.Du blir tryggere når du trenger å kommunisere i enkle språksituasjoner på fransk.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Asker, Folkeuniversitetet Asker
Samlet pris:
3195
Undervisningstimer:
24
Kursstart:
07.09.2020
Kursslutt:
23.11.2020
Tidspunkt:
19.15 - 21.15
Kursid:
3524681386
Les mer Meld deg på

Franskkurs litt øvet del 2 av 4 (A2)

På franskkurs litt øvet bygger du på basiskunnskapen din. På dette nivået får du mer muntlig trening, et større ordforråd og økt forståelse for fransk grammatikk. Undervisningen er kommunikativ.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Bergen, Bergen Sentrum
Samlet pris:
3195
Undervisningstimer:
22
Kursstart:
08.09.2020
Kursslutt:
24.11.2020
Tidspunkt:
19.15 - 20.45
Dager:
Tir
Kursid:
3505325008
Les mer Meld deg på

Franskkurs litt øvet del 3+4 av 4, intensiv (A2)

Dette er et intensivt franskkurs som dekker siste halvdel av nivå A2 litt øvet. På kurset lærer du blant annet å snakke om hendelser i fortid, å strukturere en fortelling, å snakke om fremtid og å forklare og argumentere. Lærebok: "Version originale 2", tekst- og arbeidsbok kap. 5-8.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Nydalen videregående skole
Samlet pris:
5150
Undervisningstimer:
36
Kursstart:
09.09.2020
Kursslutt:
02.12.2020
Tidspunkt:
17.30 - 20.00
Dager:
Ons
Kursid:
3326240484
Les mer Meld deg på

Franskkurs litt øvet del 4 av 4 (A2)

På franskkurs litt øvet bygger du på basiskunnskapen din. På dette nivået får du mer muntlig trening, et større ordforråd og økt forståelse for fransk grammatikk. Undervisningen er kommunikativ.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Bergen, Bergen Sentrum
Samlet pris:
3195
Undervisningstimer:
22
Kursstart:
09.09.2020
Kursslutt:
25.11.2020
Tidspunkt:
17.30 - 19.00
Dager:
Ons
Kursid:
3505485008
Les mer Meld deg på

Franskkurs mellomnivå - oppfriskning for seniorer (B1)

Våre franskkurs for seniorer passer perfekt for deg som er pensjonist og som vil lære fransk i en hyggelig og avslappende atmosfære. På Franskkurs oppfriskning for seniorer B1 utvikler du kunnskapene dine til å gjelde flere områder, slik at du blir tryggere i vanlige språksituasjoner og kan delta uforberedt i enkle samtaler på fransk. Lærebok: "Edito B1", tekst og arbeidsbok.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Samlet pris:
2700
Undervisningstimer:
16
Kursstart:
09.09.2020
Kursslutt:
04.11.2020
Tidspunkt:
10.30 - 12.00
Dager:
Ons
Kursid:
3325720484
Les mer Meld deg på

Franskkurs mellomnivå - oppfriskning for seniorer (B1)

Franskkurs oppfriskning for seniorer B1 er for deg som vil friske opp de kunnskapene du har i språket fra tidligere. Kurset dekker andre halvdel av nivå B1. Lærebok: "Edito B1", tekst og arbeidsbok.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Ski, Folkeuniversitetet Øst avd.Ski
Samlet pris:
2700
Undervisningstimer:
16
Kursstart:
10.09.2020
Kursslutt:
05.11.2020
Tidspunkt:
13.00 - 14.45
Dager:
Tor
Kursid:
3325991400
Les mer Meld deg på

Franskkurs mellomnivå del 1 av 4 (B1)

Franskkurs mellomnivå er for deg som allerede har basiskunnskaper i språket. På dette nivået utvikler du kunnskapene dine til å gjelde flere områder, slik at du blir tryggere i vanlige språksituasjoner og kan delta uforberedt i enkle samtaler på fransk. Undervisningen er kommunikativ.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Bergen, Bergen Sentrum
Samlet pris:
3195
Undervisningstimer:
22
Kursstart:
08.09.2020
Kursslutt:
24.11.2020
Tidspunkt:
17.30 - 19.00
Dager:
Tir
Kursid:
3505495008
Les mer Meld deg på

Franskkurs mellomnivå del 1+2 av 4, intensiv (B1)

Dette er et intensivt franskkurs som dekker først halvdel av mellomnivå B1. På dette nivået utvikler du kunnskapene dine til å gjelde flere områder, slik at du blir tryggere i vanlige språksituasjoner og kan delta uforberedt i enkle samtaler på fransk. Du lærer å snakke og skrive med et større ordforråd, bedre flyt og mer avansert setningsoppbygning. Lærebok: "Edito B1", tekst- og arbeidsbok kap. 1-4.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Fagerborg skole
Samlet pris:
5150
Undervisningstimer:
36
Kursstart:
10.09.2020
Kursslutt:
03.12.2020
Tidspunkt:
18.00 - 20.30
Dager:
Tor
Kursid:
3324770358
Les mer Meld deg på

Franskkurs mellomnivå del 4 av 4 (B1)

Franskkurs mellomnivå er for deg som allerede har basiskunnskaper i språket. På dette nivået utvikler du kunnskapene dine til å gjelde flere områder, slik at du blir tryggere i vanlige språksituasjoner og kan delta uforberedt i enkle samtaler på fransk. Undervisningen er kommunikativ.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Bergen, Bergen Sentrum
Samlet pris:
3195
Undervisningstimer:
22
Kursstart:
10.09.2020
Kursslutt:
26.11.2020
Tidspunkt:
19.15 - 20.45
Dager:
Tor
Kursid:
3507215008
Les mer Meld deg på