Fag
Undervisningsform
Oppstart
Tidspunkt
Ukedag

Sted

Vis flere valg (tidspunkt, ukedag, oppstart) Skjul valgene (tidspunkt, ukedag, oppstart)

Kreativt skrivekurs

Vekk forfatteren i deg! På dette skrivekurset får du inspirasjonen og verktøyene du trenger for å kunne formidle ideene dine gjennom tekst. Du blir inspirert til å skrive en levende og godt oppbydt tekst ved hjelp av litterære verktøy.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Samlet pris:
4760
Undervisningstimer:
16
Kursstart:
20.09.2022
Kursslutt:
18.10.2022
Tidspunkt:
17.30 - 21.30
Dager:
Tir
Kursid:
3798390484
Les mer Meld deg på

Kreativt skrivekurs - Nettbasert privatundervisning

Vekk forfatteren i deg! På dette skrivekurset får du inspirasjonen og verktøyene du trenger for å kunne formidle ideene dine gjennom tekst. Du blir inspirert til å skrive en levende og godt oppbygd tekst ved hjelp av litterære verktøy. Kurset er nettbasert og inneholder 6 emner, 6 individuelle skypesamtaler på 45 minutter og 6 skriftlige innleveringer. Tilgangen til kurset gjelder for 3 måneder. Lærer er Tove Skagestad. Se presentasjon av kurset her https://youtu.be/Piy9o2bPIgQ

Undervisningsform:
Nettstudier
Samlet pris:
9800
Kursid:
3522438516
Les mer Meld deg på

Kunsthistorie - Tidlig nederlandsk kunst

På dette kurset får du en oversikt over den venetianske kunsten og arkitekturen. Denne kunsten blir sett opp mot kulturen rundt og den idehistoriske sammenhengen den oppsto i. Vi skal se på bildene til Jan van Eyck,Rogier van der Weyden, Hieronymus Bosch, Pieter Brueghel, Pieter Aertsen, m.fl. Foreleser: Mette C Lund, kunsthistoriker

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Asker, Folkeuniversitetet Asker
Samlet pris:
5120
Undervisningstimer:
30
Kursstart:
24.08.2022
Kursslutt:
30.11.2022
Tidspunkt:
17.30 - 20.30
Kursid:
3809871386
Les mer Meld deg på

Kunsthistorie, Nordisk kunst med vekt på det norske 1900-1950

Kurset vil omhandle Nordisk kunst, tendenser med vekt på det norske - fra ca. 1900-1950. Foreleser:Mette C Lund, kunsthistoriker

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
3070
Undervisningstimer:
20
Kursstart:
10.09.2022
Kursslutt:
22.10.2022
Tidspunkt:
10.30 - 13.30
Dager:
Lør
Kursid:
3809680484
Les mer Meld deg på

Kunsthistorie: Renessansen i Italia på 1500 tallet

Kunst, det være seg arkitektur, maleri eller skulptur, var viktig i renessansen. De som skulle se den forventet at kunsten skulle være meningsfull og ha en hensikt, i tillegg til å være vakker. Den skulle også reflektere samfunnet og ikke minst oppdragsgiveren – og det å ha en god kunstner knyttet til hoffet sitt var av stor verdi.Vi skal denne gangen stifte nærmere bekjentskap med kunstnerne og oppdragsgiverne i flere sentrale områder; for eksempel Firenze, Roma, Venezia og Milano på 1400-tallet.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Sandefjord, Folkeuniversitetet Sandefjord
Samlet pris:
5150
Undervisningstimer:
30
Kursstart:
25.08.2022
Kursslutt:
17.11.2022
Tidspunkt:
17.30 - 20.30
Kursid:
3809703222
Les mer Meld deg på

Kunstkurs_ Vi ser på kunst - Asker/Bærum H22

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Asker, Folkeuniversitetet Asker
Samlet pris:
3070
Undervisningstimer:
16
Kursstart:
09.09.2022
Kursslutt:
04.11.2022
Tidspunkt:
12.00 - 14.00
Dager:
Fre
Kursid:
3811071386
Les mer Meld deg på

Kunstkurs: Edvard Munchs liv og verk

Kurset tar for seg Edvard Munchs kunst gjennom hele hans liv Vi følger ham og hans kunst fra barndom til alderdom, og til de senere verkene i monumentalformat. Symboler fra den indre til den ytre verden. Her får man muligheten til å komme under huden på ham og hans tid. Munch og Modernismen. Relasjon til andre kunstnere, både historiske og samtidige. Kursleder: Anne Sollund som har mastergrad i kunsthistorie

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
3070
Undervisningstimer:
15
Kursstart:
24.09.2022
Kursslutt:
26.11.2022
Tidspunkt:
12.00 - 15.00
Dager:
Lør
Kursid:
3812640578
Les mer Meld deg på

Kunstkurs: Europeisk kunsthistorie, del 1 -fra antikk til kl 1800

Kunst er del av menneskets materielle og visuelle kultur. Å studere denne kulturen betyr å finne ut hvordan mennesker benyttet og verdsatte dette materialet i sin samtid. På dette kurset vil du få en kronologisk gjennomgang av kunsthistorien fra gresk antikk til rokokko.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Samlet pris:
4150
Undervisningstimer:
21
Kursstart:
06.09.2022
Kursslutt:
25.10.2022
Tidspunkt:
17.30 - 20.30
Kursid:
3809650484
Les mer Meld deg på

Kunstkurs: Kunst i Nasjonalmuseet

Kurset gir deg innblikk i kunsten i Nasjonalmuseets samling, frem til ca 1950. Kunst fra sin tidlige form som antikkens idealer, og videre fremveksten av vår nasjonale kunst, gjensyn med kjente verk som Brudeferden i Hardanger, kunst fra det som kalles «Gullalderen» i norsk malerkunst. Du lærer å se, analysere og forstå kunsten og den verden den vokste ut fra, og med det vår egen nasjonale identitet. Videre lærer du om modernismens fremvekst med mang. Kursleder Anne Sollund som har mastergrad i kunsthistorie.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Samlet pris:
3070
Undervisningstimer:
16
Kursstart:
08.09.2022
Kursslutt:
03.11.2022
Tidspunkt:
17.00 - 18.00
Dager:
Tor
Kursid:
3811090484
Les mer Meld deg på

Kunstkurs: Vi ser på kunst

Få med deg de siste kunstutstillingene i Oslo. Du får du en guidet tur gjennom et utdrag av disse utstillingene. Forelesninger, diskusjoner, og ekskursjoner til Oslo og omegns utstillinger på gallerier, museer, og skulpturparker. Du lærer å betrakte, beskrive og forstå kunst, sette kunsten vi besøker i inn i en kunsthistorisk sammenheng, og utfordres til å delta i analyse og fortolkning. Lærer: Anne K Sollund m/mastergrad i kunsthistorie med bred erfaring innen undervisning og formidling fra skoler og museer.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Diverse museer og gallerier
Samlet pris:
3070
Undervisningstimer:
16
Kursstart:
07.09.2022
Kursslutt:
02.11.2022
Tidspunkt:
12.00 - 14.00
Dager:
Ons
Kursid:
3811050105
Les mer Meld deg på