Fag
Undervisningsform
Oppstart
Tidspunkt
Ukedag

Sted

Vis flere valg (tidspunkt, ukedag, oppstart) Skjul valgene (tidspunkt, ukedag, oppstart)

Jegerprøven

Jegerprøven på Hønefoss går over to helger, helgene 16.+ 17.+ 18.september og 23.+24.+25. september.Fredagene fra kl. 1800-2100, lørdagene og søndagene fra kl. 0900-1500Samling 1, 2, 3 og 4 har obligatorisk oppmøte på kurs. Kandidaten kan ha fravær fra undervisningen på inntil 2 samlinger, men bare fra samling 5, 6, 7 8 eller 9.Obligatorisk jegerprøvekurs må gjennomføres og eksamen må bestå for å bli registrert i Jegerregisteret. Slik registrering er en forutsetning for å utøve jakt, felling eller fangst i Norge.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Hønefoss, Folkeuniversitetet Ringerike
Samlet pris:
3400
Undervisningstimer:
30
Kursstart:
05.05.2023
Kursslutt:
14.05.2023
Tidspunkt:
18.00 - 16.00
Kursid:
3828053510
Les mer Meld deg på

Jegerprøven Ringerike

Jegerprøven på Hønefoss går over to helger, helgene 16.+ 17.+ 18.september og 23.+24.+25. september.Fredagene fra kl. 1800-2100, lørdagene og søndagene fra kl. 0900-1500Samling 1, 2, 3 og 4 har obligatorisk oppmøte på kurs. Kandidaten kan ha fravær fra undervisningen på inntil 2 samlinger, men bare fra samling 5, 6, 7 8 eller 9.Obligatorisk jegerprøvekurs må gjennomføres og eksamen må bestå for å bli registrert i Jegerregisteret. Slik registrering er en forutsetning for å utøve jakt, felling eller fangst i Norge.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Hønefoss, Folkeuniversitetet Ringerike
Samlet pris:
3400
Undervisningstimer:
30
Kursstart:
16.09.2022
Kursslutt:
25.09.2022
Tidspunkt:
18.00 - 21.00
Kursid:
3767593510
Les mer Meld deg på

Kreativt skrivekurs

Vekk forfatteren i deg! På dette skrivekurset får du inspirasjonen og verktøyene du trenger for å kunne formidle ideene dine gjennom tekst. Du blir inspirert til å skrive en levende og godt oppbygd tekst ved hjelp av litterære verktøy.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Samlet pris:
4890
Undervisningstimer:
16
Kursstart:
20.09.2022
Kursslutt:
18.10.2022
Tidspunkt:
17.30 - 21.30
Dager:
Tir
Kursid:
3798390484
Les mer Meld deg på

Kreativt skrivekurs - Nettbasert privatundervisning

Vekk forfatteren i deg! På dette skrivekurset får du inspirasjonen og verktøyene du trenger for å kunne formidle ideene dine gjennom tekst. Du blir inspirert til å skrive en levende og godt oppbygd tekst ved hjelp av litterære verktøy. Kurset er nettbasert og inneholder 6 emner, 6 individuelle skypesamtaler på 45 minutter og 6 skriftlige innleveringer. Tilgangen til kurset gjelder for 3 måneder. Lærer er Tove Skagestad. Se presentasjon av kurset her https://youtu.be/Piy9o2bPIgQ

Undervisningsform:
Nettstudier
Samlet pris:
9800
Kursid:
3522438516
Les mer Meld deg på

Kunsthistorie - Tidlig nederlandsk kunst

På dette kurset får du en oversikt over den venetianske kunsten og arkitekturen. Denne kunsten blir sett opp mot kulturen rundt og den idehistoriske sammenhengen den oppsto i. Vi skal se på bildene til Jan van Eyck,Rogier van der Weyden, Hieronymus Bosch, Pieter Brueghel, Pieter Aertsen, m.fl.Alt som danner grunnlaget for det som kalles den nederlandske gullalderen. Foreleser: Mette C Lund, kunsthistoriker

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Samlet pris:
5120
Undervisningstimer:
30
Kursstart:
05.09.2022
Kursslutt:
28.11.2022
Tidspunkt:
17.30 - 20.30
Dager:
Man
Kursid:
3809860484
Les mer Meld deg på

Kunsthistorie minikurs - Tysk kunst fram til 1800

Den tyske (germanske)kunsten har spilt en stor rolle for europeisk kunst fra middelalderen og frem til moderne tid.Barokken og rokokkoen importerer kunstnere og stilarter med stor entusiasme, før man på 1800-tallet begynner å se til sin egen historie og skape den kunsten som til syvende og sist er med på å forme Tyskland som egen nasjon; landskapsmalerne og akademikerne – alle svært sentrale for den nordiske kunsten også.Datoer:20/8,10/09, 15/10, 29/10, 12/11 :Sted:Tønsberg og Færder bibliotek, Lærer.Mette C Lund

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Tønsberg, Tønsberg og Færder bibliotek
Samlet pris:
3590
Undervisningstimer:
20
Kursstart:
20.08.2022
Kursslutt:
12.11.2022
Tidspunkt:
10.30 - 14.30
Dager:
Lør
Kursid:
3822673126
Les mer Meld deg på

Kunsthistorie, Nordisk kunst med vekt på det norske 1900-1950

Kurset vil omhandle Nordisk kunst, tendenser med vekt på det norske - fra ca. 1900-1950. Foreleser:Mette C Lund, kunsthistorikerDatoer: 17.09., 24.09., 05.11., 19.11.26.11. og 03.12.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
3070
Undervisningstimer:
18
Kursstart:
17.09.2022
Kursslutt:
10.12.2022
Tidspunkt:
10.30 - 13.30
Dager:
Lør
Kursid:
3809680484
Les mer Meld deg på

Kunsthistorie: Renessansen i Italia på 1500 tallet

Kunst, det være seg arkitektur, maleri eller skulptur, var viktig i renessansen. De som skulle se den forventet at kunsten skulle være meningsfull og ha en hensikt, i tillegg til å være vakker. Den skulle også reflektere samfunnet og ikke minst oppdragsgiveren – og det å ha en god kunstner knyttet til hoffet sitt var av stor verdi.Vi skal denne gangen stifte nærmere bekjentskap med kunstnerne og oppdragsgiverne i flere sentrale områder; for eksempel Firenze, Roma, Venezia og Milano på 1400-tallet.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Sandefjord, Folkeuniversitetet Sandefjord
Samlet pris:
5150
Undervisningstimer:
30
Kursstart:
25.08.2022
Kursslutt:
08.12.2022
Tidspunkt:
17.30 - 20.30
Dager:
Tor
Kursid:
3809703222
Les mer Meld deg på

Kunstkurs

Kunst er del av menneskets materielle og visuelle kultur. Å studere denne kulturen betyr å finne ut hvordan mennesker benyttet og verdsatte dette materialet i sin samtid. På dette kurset vil du få en kronologisk gjennomgang av kunsthistorien fra gresk antikk til rokokko.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
Samlet pris:
4150
Undervisningstimer:
21
Kursstart:
10.01.2023
Kursslutt:
18.04.2023
Tidspunkt:
17.30 - 20.30
Kursid:
3819510484
Les mer Meld deg på

Kunstkurs: Edvard Munchs liv og verk

Kurset tar for seg Edvard Munchs kunst gjennom hele hans liv Vi følger ham og hans kunst fra barndom til alderdom, og til de senere verkene i monumentalformat. Symboler fra den indre til den ytre verden. Her får man muligheten til å komme under huden på ham og hans tid. Munch og Modernismen. Relasjon til andre kunstnere, både historiske og samtidige. Kursleder: Anne Sollund som har mastergrad i kunsthistorie

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
3070
Undervisningstimer:
15
Kursstart:
24.09.2022
Kursslutt:
26.11.2022
Tidspunkt:
12.00 - 15.00
Dager:
Lør
Kursid:
3812641386
Les mer Meld deg på