Vis flere valg (tidspunkt, ukedag, oppstart) Skjul valgene (tidspunkt, ukedag, oppstart)

SPR Spansk nybegynner H 20 Harstad (kveld)

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Harstad, Folkeuniversitetet Harstad
Samlet pris:
3000
Undervisningstimer:
30
Kursstart:
07. september 2020. Vi starter med forbehold om at vi får nok deltakere.
Kursslutt:
14.12.2020
Tidspunkt:
17.00 - 19.00
Kursid:
3521409404
Les mer Meld deg på

SPR Spanskkurs B1 nivå H20 Harstad (kveld)

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Harstad, Folkeuniversitetet Harstad
Samlet pris:
3000
Undervisningstimer:
30
Kursstart:
09.09.2020
Kursslutt:
16.12.2020
Tidspunkt:
17.00 - 19.00
Kursid:
3521419404
Les mer Meld deg på

Studiekompetanse 6-fagpakken

Kurset er for deg som ønsker generell studiekompetanse. Pakken inkluderer fagene som inngår som minimumskrav: norsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, historie og engelsk. Opplegget passer både for voksne uten tidligere utdanning og for andre som mangler fag, eller vil forbedre sine karakterer. For voksne uten videregående skole gjelder 23/5-ordningen: Det vil si at du er minst 23 år og kan dokumentere 5 års heltids yrkespraksis eller annen utdanning.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Tønsberg, Folkeuniversitetet Tønsberg
Samlet pris:
58500
Undervisningstimer:
560
Kursstart:
Uke 36 - Ukedag annonseres senere
Kursslutt:
20.06.2021
Tidspunkt:
16.30 - 21.30
Kursid:
3368023117
Les mer Meld deg på

Studiekompetanse 6-fagpakken

Kurset er for deg som ønsker generell studiekompetanse. Pakken inkluderer fagene som inngår som minimumskrav: norsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, historie og engelsk.Opplegget passer både for voksne uten tidligere utdanning og for andre som mangler fag eller vil forbedre sine karakterer. For voksne uten videregående skole gjelder 23/5-ordningen: Det vil si at du er minst 23 år og kan dokumentere 5 års heltids yrkespraksis eller annen utdanning, og ikke har fullført videregående skole tidligere.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Harstad, Folkeuniversitetet Harstad
Samlet pris:
64000
Undervisningstimer:
756
Kursstart:
31.08.2020
Kursslutt:
31.05.2021
Tidspunkt:
08.30 - 15.30
Kursid:
3464949404
Les mer Meld deg på

Studiekompetanse 6-fagpakken

Kurset er for deg som ønsker generell studiekompetanse. Pakken inkluderer fagene norsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, historie og engelsk.Opplegget passer både for voksne uten tidligere utdanning og for andre som mangler fag eller vil forbedre sine karakterer. For voksne uten videregående skole gjelder 23/5-ordningen: Det vil si at du er minst 23 år og kan dokumentere 5 års heltids yrkespraksis eller annen utdanning.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
SANDEFJORD, Folkeuniversitetet Sandefjord
Samlet pris:
58500
Undervisningstimer:
750
Kursstart:
Uke 37 - ukedager kunngjøres senere
Kursslutt:
20.06.2021
Tidspunkt:
08.30 - 15.30
Kursid:
3368013249
Les mer Meld deg på

Studiekompetanse 6-fagpakken

Kurset er for deg som ønsker generell studiekompetanse. Pakken inkluderer fagene norsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, historie og engelsk.Opplegget passer både for voksne uten tidligere utdanning og for andre som mangler fag eller vil forbedre sine karakterer. For voksne uten videregående skole gjelder 23/5-ordningen: Det vil si at du er minst 23 år og kan dokumentere 5 års heltids yrkespraksis eller annen utdanning.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Gol, Folkeuniversitetet Hallingdal
Samlet pris:
58500
Undervisningstimer:
464
Kursstart:
14.09.2020
Kursslutt:
20.05.2021
Tidspunkt:
17.30 - 21.30
Kursid:
3504843550
Les mer Meld deg på

Studiekompetanse engelsk

Engelsk er ett av de seks minstekravsfagene som gir generell studiekompetanse. I tillegg til å snakke og skrive engelsk på høyt nivå lærer du om kulturforståelse, politikk, historie og litteratur i den engelskspråklige verden.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Tønsberg, Folkeuniversitetet Tønsberg
Samlet pris:
12000
Undervisningstimer:
80
Kursstart:
Uke 36 - Ukedag kunngjøres senere
Kursslutt:
20.06.2021
Tidspunkt:
16.30 - 21.30
Kursid:
3365863117
Les mer Meld deg på

Studiekompetanse engelsk

Engelsk på videregående skole er ett av de seks minstekravfagene som gir studiekompetanse. Du lærer språket, kultur, litteratur og samfunn fra engelskspråklige land.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
SANDEFJORD, Folkeuniversitetet Sandefjord
Samlet pris:
12000
Undervisningstimer:
120
Kursstart:
Uke 37 - Ukedag kunngjøres senere
Kursslutt:
20.06.2021
Tidspunkt:
08.30 - 15.30
Kursid:
3365813222
Les mer Meld deg på

Studiekompetanse Engelsk

Engelsk er ett av de seks minstekravsfagene som gir generell studiekompetanse. I tillegg til å snakke og skrive engelsk på høyt nivå lærer du om kulturforståelse, politikk, historie og litteratur i den engelskspråklige verden.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Arendal, Arendal
Samlet pris:
8100
Undervisningstimer:
68
Kursstart:
22.09.2020
Kursslutt:
25.05.2021
Tidspunkt:
19.00 - 20.45
Kursid:
3490624847
Les mer Meld deg på

Studiekompetanse Historie

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Arendal, Arendal
Samlet pris:
7700
Undervisningstimer:
75
Kursstart:
23.09.2020
Kursslutt:
17.03.2021
Tidspunkt:
17.00 - 19.45
Kursid:
3490594847
Les mer Meld deg på