Fag
Undervisningsform
Oppstart
Tidspunkt
Ukedag

Sted

Vis flere valg (tidspunkt, ukedag, oppstart) Skjul valgene (tidspunkt, ukedag, oppstart)

Flerkulturell omsorg - nettstudier

Individuell pleie i et flerkulturelt helsevesen. En stadig større andel av innvandrerbefolkningen vil få behov for helsetjenester. Hvordan møter vi de nye brukergruppenes behov for individuell pleie? Dette kurset er beregnet på helsepersonell som arbeider med pleie og omsorg overfor brukere og pasienter med en annen kulturbakgrunn en seg selv.

Undervisningsform:
Nettstudier
Samlet pris:
4600
Kursid:
380
Les mer Meld deg på

Flerkulturell pedagogikk

Kurset passer spesielt for deg som jobber i skole, SFO og barnehage, men er også aktuelt for andre arbeidsplasser der du er i kontakt med språklige minoriteter.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
7500
Undervisningstimer:
36
Kursstart:
05.10.2022
Kursslutt:
14.12.2022
Tidspunkt:
17.30 - 21.30
Kursid:
3767820484
Les mer Meld deg på

Forberedelse til fagprøven i helsearbeiderfaget

Dette kurset forbereder deg til fagprøven i helsearbeiderfaget. Du blir kjent med regelverket, kravene til teorikunnskaper og de praktiske prosedyrene som du vil møte under fagprøven.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
3000
Undervisningstimer:
9
Kursstart:
06.09.2022
Kursslutt:
27.09.2022
Tidspunkt:
17.00 - 20.00
Kursid:
3780280484
Les mer Meld deg på

Forbrukerjus for næringslivet

Kurset passer for alle som har ansvar for å lede prosesser innen både privat og offentlig sektor med gjennomgang av tilgjengelige verktøy og redskap i prosessen.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
5800
Undervisningstimer:
16
Kursstart:
21.09.2022
Kursslutt:
12.10.2022
Tidspunkt:
09.00 - 12.30
Kursid:
3780940484
Les mer Meld deg på

Forvaltningsrett

Forvaltningsrett er et tilbud til deg som ønsker å forstå rettsreglene i offentlig forvaltning, og de rettigheter og plikter borgerne har overfor forvaltningen.Forelesningene går over 4 kvelder - en kveld pr uke.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
6140
Undervisningstimer:
16
Kursstart:
19.10.2022
Kursslutt:
09.11.2022
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Kursid:
3767970484
Les mer Meld deg på

Grunnkurs i HMS- 40 timer - nettstudier

Kurset for deg som har eller ønsker å søke en stilling hvor det er krav om HMS kompetanse. For verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg skal denne utdanningen betales av arbeidsgiver.Kurset tilfredsstiller arbeidsmiljølovens krav om opplæring i arbeidsmiljø. 

Undervisningsform:
Nettstudier
Samlet pris:
5600
Kursid:
40
Les mer Meld deg på

Grunnkurs økonomi- og administrasjon H22

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
19900
Undervisningstimer:
60
Kursstart:
22.08.2022
Kursslutt:
16.01.2023
Tidspunkt:
09.00 - 12.00
Dager:
Man
Kursid:
3810330484
Les mer Meld deg på

Grunnleggende regnskap med Tripletex

Liker du å jobbe med tall og kunne tenke deg en jobb som regnskapsmedarbeider? Kurset går mandager og onsdager.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
24900
Undervisningstimer:
100
Kursstart:
29.08.2022
Kursslutt:
21.11.2022
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Dager:
Man, Ons
Kursid:
3797600484
Les mer Meld deg på

Grunnleggende regnskap med Tripletex

Liker du å jobbe med tall og kunne tenke deg en jobb som regnskapsmedarbeider? Kurset går på tirsdager og torsdager.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
24900
Undervisningstimer:
100
Kursstart:
30.08.2022
Kursslutt:
22.11.2022
Tidspunkt:
10.00 - 14.00
Kursid:
3797798516
Les mer Meld deg på

HMS for ledere

Arbeidsmiljøloven stiller krav til at du som leder skal ha gjennomført HMS-opplæring. På dette kurset vektlegges forhold som virker inn på motivasjonen i HMS-arbeidet.Når du er ferdig med dette kurset skal du ha innsikt i faktorer som hemmer og fremmer systematisk HMS-arbeid. Du skal også ha idéer til konkrete tiltak som kan fremme systematisk HMS-arbeid i din virksomhet.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
2900
Undervisningstimer:
6
Kursstart:
22.09.2022
Kursslutt:
22.09.2022
Tidspunkt:
15.00 - 21.00
Kursid:
3780680484
Les mer Meld deg på