Psykososialt arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøet i en virksomhet er viktig for medarbeideres trivsel. Et godt arbeidsmiljø gir lavere sykefravær, og er dermed en god investering. Mange mener også at godt arbeidsmiljø gir økt produktivitet. Det er i alle fall dokumentert at produktiviteten øker om medarbeidere opplever at virksomheten virkelig bryr seg om dem.

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om kurset

Dette lærer du 

Etter kurset skal du være kjent med hvilke faktorer som påvirker det psykososiale arbeidsmiljøet, og hvordan du kan bidra i arbeidet med å skape et godt psykososialt arbeidsmiljø

Vi tar for oss disse temaene:

• Hva er et godt arbeidsmiljø for oss?

• Hvordan kan vi skape det?

• Hvordan sikrer vi trivsel og motivasjon i vanskelige tider?

• Når jobben forsvinner eller står i fare – hva krever det?

• Hvordan mestre omstilling?

• Kartlegging av arbeidsmiljø – hvorfor skal vi gjøre det, og hvordan?

• Hva er et godt psykososialt arbeidsmiljø?

• Trivsel og motivasjon 

•  Viktige forhold som er nødvendige for å etablere trivsel, trygghet og tillit

• Kartlegging av arbeidsmiljø – hvorfor og hvordan

• Verktøy for forbedring av psykososialt arbeidsmiljø

•  Hvordan kan vi jobbe med å forbedre det psykososiale arbeidsmiljøet?

• Hvordan avdekke og håndtere mobbing på arbeidsplassen? Case /trening

 

Hvem er kurset for 

Kurset passer for deg som er leder, HR-medarbeider, HMS- medarbeider eller tillitsvalgt/verneombud.

 

Gjennomføring

Dette er et praktisk orientert kurs og undervisningen er basert på forelesninger, diskusjoner og praktiske oppgaver. Undervisningen tilbys som klasseromsundervisning eller virtuelt klasserom.

Med virtuelt klasserom kan du følge undervisningen fra din egen PC/Mac, uavhengig av hvor du er. Klasserom på nett skiller seg fra andre nettkurs fordi det kan benyttes interaktivt. Det vil si at du som nettstudent er en aktiv del av klassen hvor dere kan se hverandre og læreren, og kommunisere med hverandre. Dette fungerer enkelt og like effektivt som vanlig klasseromsundervisning.

Alle forelesningene og alt foreleser skriver på tavla  vil også bli tatt opp og være tilgjengelig i kursportalen så lenge kurset varer. Dermed kan du spille dem av seinere, så mange ganger du  ønsker. 

 

Lærere

Hovedlæreren har 30 års erfaring i faget, og gjesteforelesere stiller med bred erfaring på sine områder.

 

 

Eksamen

Vi anbefaler Folkeuniversitetets kurs «HR i praksis» som gir en bred innsikt i HR-faget.