Prosjektstyring med MS Project

Få kontroll på aktiviteter, ressurser, kostnader og tidsbruk! Prosjektstyring med MS Project gir deg en praktisk forståelse av de ulike prosessene innen prosjektarbeid: planlegging, oppfølging og evaluering.

Om kurset

Dette lærer du

Du lærer å ta ut fremdriftsplaner, lage rapporter og hvordan du kan løse problemstillinger som er knyttet til overforbruk av tid, ressurser og kostnader.

Du lærer også å håndtere endringer som oppstår underveis i et prosjekt og verktøy for at du hele tiden har et oppdatert overblikk på hvordan du ligger an tids- og kostnadsmessig. Dette går vi gjennom:

  • aktiviteter 

  • ressurser og kostnader

  • oppfølging og sporing

  • presentasjon

  • tilpasninger

Hvem er kurset for

Dette kurset er for deg som ønsker en praktisk forståelse av prosjektstyring.. Du får kompetanse til å bruke MS Project for å styre prosjekter på en målrettet og hensiktsmessig måte. Kurset passer for deg som arbeider med eller ønsker å arbeide med prosjektarbeid både innen offentlig og privat sektor. 

Gjennomføring

Undervisning veksler mellom forelesninger og praktiske øvelser.

Lærere

Jon Runar Kleppe har master innen ledelse og organisasjonspsykologi og er en erfaren kurs- og prosessleder innen prosjektledelse. I tillegg underviser han bla. i LEAN management, teambuilding, ledelsesutvikling, endringsledelse.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Du har valgt:

Prosjektstyring med MS Project

Du lærer å bruke Microsoft Project som er et av verdens mest brukte verktøy for planlegging og oppfølging av prosjekter. Kurset gjennomføres som videokonferanse og du deltar "live" fra din egen pc via internett. Det må påregnes en del selvstudium og egeninnsats i tillegg.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
6500
Undervisningstimer:
20
Tidspunkt:
08.30 - 10.30
Dager:
Tir
Start:
06.10.20
Slutt:
08.12.2020
Påmeldingsfrist
01.10.2020
Kursid:
3340759010