Praktisk arbeidsrett

Kurset gir deg en innføring i de viktigste reglene du må være kjent med innen arbeidsrett. Du blir kjent med verktøy som kan benyttes i den daglige oppfølgning av ansatte, og hvordan du utformer arbeidsavtaler, sikrer dokumentasjon og håndterer konflikt og oppsigelser.

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om kurset

Dette lærer du

Disse temaene inngår:

  • hvordan norsk arbeidsliv er bygd opp
  • grunnbegreper og rettskilder innenfor arbeidsrett
  • aktørene i arbeidslivet, roller og oppgaver
  • sykemelding
  • permittering
  • konflikthåndtering
  • ansettelse og opphør av arbeidsforholdet

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som er leder, mellomleder eller har personalansvar. Det er også relevant for deg som er tillitsvalgt eller verneombud.

Gjennomføring

Undervisningen tilbys som klasseromsundervisning, klasserom på nett eller nettstudier. Med klasserom på nett følger du undervisningen uavhengig av hvor du er fra din egen PC: du sitter i et interaktivt klasserom og er en del av klassen. Kursleder bruker praktiske eksempler hentet fra rettspraksis.

Eksamen

Det er ingen eksamen på dette kurset. Ved 75 % frammøte får du bevis som viser hvilke temaer som er gjennomgått.