Praktisk årsregnskap

Lær om  enkel årsavslutning, samt grunnlaget du trenger for å vurdere regnskapet etter prinsipper for årsregnskap.

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om kurset

Dette lærer du

Disse temaene inngår:

  • Regnskapsavslutning og dokumentasjonskrav
  • Periodisering av inntekter og kostnader
  • Inntekter og innbetalinger fra kunder
  • Renter og avdrag på lån
  • Presentasjon av resultatregnskap og balanse
  • Regler for vurdering av eiendeler  og gjeld
  • Regnskapsføring av inntektsskatt i aksjeselskap
  • Egenkapital og resultatdisponering i selskap
  • Kontantstrømoppstilling
  • Introduksjon til regnskapsanalyse

Hvem er kurset  for

Kurset er for deg som har grunnleggende kunnskap i regnskap og ønsker å lære deg om årsavslutning.

Gjennomføring 

Undervisningen tilbys som klasseromsundervisning og/eller virtuelt klasserom. Undervisningen består av forelesninger,  praktiske øvinger og oppgaveløsning.

Med virtuelt klasserom kan du følge undervisningen fra din egen PC/Mac, uavhengig av hvor du er. Klasserom på nett skiller seg fra andre nettkurs fordi det kan benyttes interaktivt. Det vil si at du som nettstudent er en aktiv del av klassen hvor dere kan se hverandre og læreren, og kommunisere med hverandre. Dette fungerer enkelt og like effektivt som vanlig klasseromsundervisning.

Alle forelesningene og alt foreleser skriver på tavla  vil også bli tatt opp og være tilgjengelig i kursportalen så lenge kurset varer. Dermed kan du spille dem av seinere, så mange ganger du  ønsker. 

Lærere

Våre lærere til dette kurset har høgskolefag innen økonomi eller tilsvarende utdanning: De har bred erfaring regnskap og årsavlutning, samt pedagogisk utdanning.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss