Organisasjonsutvikling og strategi

God styring av endringsprosesser er viktig for at de skal lykkes. Forskning viser et 80-90 prosent av endringsprosesser mislykkes eller bare lykkes delvis. På dette kurset får du innføring  teori og praksis som kan bidra til mer vellykkede endringsprosesser.

Om kurset

Dette lærer du

Etter kurset skal du ha fått en grunnleggende i innsikt i de viktigste elementene som inngår i  å skape gode endringsprosesser : 

 • Hva er endringsprosesser? 
 • Hva mener vi med omstilling?
 • Effekter på personer og organisasjon
 • Virkemidler og tiltak som kan redusere uønskede effekter
 • Hvordan øke organisasjonenes evne til å nå sine egne mål
 • Diagnose – hvor er vi?
 • Målsetting – hvor skal vi?
 • Gapanalyse – hva er forskjellen mellom dagens situasjon og ønsket tilstand?
 • Planlegging – hvilke tiltak må gjennomføres?
 • Gjennomføring – sette i verk nødvendige forbedringstiltak
 • Evaluering – måling av effekt, og definere behov for eventuelle justeringer
 • Hva er strategi, og hvordan utvikler man en organisasjon med unike konkurransefortrinn

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som er leder, HR-medarbeider eller tillitsvalgt.

Gjennomføring

Dette er et praktisk orientert kurs og undervisningen er basert på forelesninger, diskusjoner og praktiske oppgaver. Undervisningen tilbys som klasseromsundervisning eller virtuelt klasserom.

Med virtuelt klasserom kan du følge undervisningen fra din egen PC/Mac, uavhengig av hvor du er. Klasserom på nett skiller seg fra andre nettkurs fordi det kan benyttes interaktivt. Det vil si at du som nettstudent er en aktiv del av klassen hvor dere kan se hverandre og læreren, og kommunisere med hverandre. Dette fungerer enkelt og like effektivt som vanlig klasseromsundervisning.

Alle forelesningene og alt foreleser skriver på tavla  vil også bli tatt opp og være tilgjengelig i kursportalen så lenge kurset varer. Dermed kan du spille dem av seinere, så mange ganger du  ønsker. 

Lærere

Hovedlæreren har 30 års erfaring i faget, og gjesteforelesere stiller med bred erfaring på sine områder.

 

Veien videre

Vi anbefaler Folkeuniversitetets kurs HR i praksis som gir en bred innsikt i HR-faget. Kurset passer også godt i kombinasjon med andre kurs vi tilbyr, som f.eks. Når krisen rammer, Positiv psykologi og 7 gode vaner for et godt liv, samt Positivt arbeidsmiljø. Kurset inngår også som deltema i vårt universitetsfag Arbeids- og organisasjonspsykologi

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Du har valgt:

Organisasjonsutvikling og strategi

God styring av endringsprosesser er viktig for at de skal lykkes. Forskning viser et 80-90 prosent av endringsprosesser mislykkes eller bare lykkes delvis. På dette kurset får du innføring teori og praksis som kan bidra til mer vellykkede endringsprosesser.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
1150
Undervisningstimer:
8
Tidspunkt:
10.00 - 14.00
Start:
25.01.2021
Slutt:
01.02.2021
Kursid:
3519179010