Nedbemanning

Det er hele tiden endring og omstilling i arbeidslivet som kan føre til endringer og nedbemanning. Både i vanlige situasjoner og i krisetider er det viktig å ha en korrekt og juridisk sett riktig håndtering, som både ivaretar virksomheten og medarbeiderne som omfattes på en god måte

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om kurset

Dette lærer du

Etter kurset skal du skal du vite hvordan du kan ivareta virksomhet og medarbeiderne på en god måte, ved endring og nedbemanning

Kurset tar for seg følgende tema : 

 • Oppsigelser eller permitteringer?
 • Når bedriften vurderer oppsigelser
 • Drøftingsmøter
 • Utvelgelseskriterier og utvalgskrets
 • Beslutte og levere formelle oppsigelser - oppsigelsesbrevet
 • Fraskrivelse søksmålsrett og fortrinnsrett
 • Karrieresenter
 • Tips til en god nedbemanningsprosess utover de formelle lovpålagte krav
 • Oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold
 • Permitteringsprosessen
 • Samarbeidsarenaen i norsk arbeidsliv – informasjon og drøftelser

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som er leder, prosjektleder eller jobber i HR avdeling.

Gjennomføring

Dette er et praktisk orientert kurs og undervisningen er basert på forelesninger, gruppearbeid, diskusjoner og praktiske oppgaver. Undervisningen tilbys som klasseromsundervisning eller virtuelt klasserom.

Med virtuelt klasserom kan du følge undervisningen fra din egen PC/Mac, uavhengig av hvor du er. Klasserom på nett skiller seg fra andre nettkurs fordi det kan benyttes interaktivt. Det vil si at du som nettstudent er en aktiv del av klassen hvor dere kan se hverandre og læreren, og kommunisere med hverandre. Dette fungerer enkelt og like effektivt som vanlig klasseromsundervisning.

Alle forelesningene og alt foreleser skriver på tavla  vil også bli tatt opp og være tilgjengelig i kursportalen så lenge kurset varer. Dermed kan du spille dem av seinere, så mange ganger du  ønsker. 

Lærere

Hovedlæreren har 30 års erfaring i faget, og gjesteforelesere stiller med bred erfaring på sine områder.

Veien videre

Vi anbefaler Folkeuniversitetets kurs «HR i praksis», som gir bred innsikt i de fleste deler av HR-faget.Kurset passer også godt i kombinasjon med andre kurs vi tilbyr, som f.eks. Når krisen rammer, Positiv psykologi og 7 gode vaner for et godt liv, samt Positivt arbeidsmiljø. Kurset inngår også som deltema i vårt universitetsfag Arbeids- og organisasjonspsykologi.