Innføring i regnskap

Dette er kurset for deg som ønsker å lære deg de grunnleggende prinsipper for regnskapsføring.

Om kurset

Dette lærer du

Du får en grunnleggende innføring i bokføring og de generelle bokføringsprinsipper og  et grunnlag for enkel føring av regnskap eller videre studier innen regnskap.

 • regnskapets oppbygging, balanse og resultat
 • kostnad vs utgift
 • bilagsføring
  • lønnsbilag
  • bankbilag
  • inngående faktura
  • utgående faktura
  • kreditnota og rabatter
  • betalingsbetingelser
  • reskontropleie
 • MVA
 • enkel avslutning av regnskap

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som har behov for grunnleggende regnskapsforståelse, eller har tenkt å ta videre utdanning innen regnskapsfaget. Det kreves ingen forkunnskaper.

Gjennomføring

Undervisningen består av forelesninger og praktiske øvinger. Undervisningen gjennomføres som klasseromsundervisning og/eller virtuelt klasserom.

Med virtuelt klasserom kan du følge undervisningen fra din egen PC/Mac, uavhengig av hvor du er. Klasserom på nett skiller seg fra andre nettkurs fordi det kan benyttes interaktivt. Det vil si at du som nettstudent er en aktiv del av klassen hvor dere kan se hverandre og læreren, og kommunisere med hverandre. Dette fungerer enkelt og like effektivt som vanlig klasseromsundervisning.

Alle forelesningene og alt foreleser skriver på tavla  vil også bli tatt opp og være tilgjengelig i kursportalen så lenge kurset varer. Dermed kan du spille dem av seinere, så mange ganger du  ønsker. 

Lærere

Våre instruktører på disse kursene har både teoretisk og praktisk bakgrunn i faget og har tillegg erfaring med å undervse voksne.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Lignende kurs

Grunnleggende regnskapskurs

Du får en grunnleggende innføring i bokføring og de generelle bokføringsprinsipper og et grunnlag for enkel føring av regnskap eller videre studier innen regnskap.Vi følger læreplanen for Vg2 økonomistyring. De som ønsker kan melde seg opp til eksamen som privatist.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Hønefoss, Folkeuniversitetet Hønefoss
Samlet pris:
16000
Undervisningstimer:
96
Tidspunkt:
17.30 - 21.00
Start:
05.10.2020
Slutt:
10.05.2021
Påmeldingsfrist
05.10.2020
Kursid:
3219053510