Handlingsledelse

Dette kurset er en innføring i coachende lederskap. Det vil gi deg som er leder - eller som ønsker å bli leder - selvinnsikt og verktøy for å skape gode relasjoner, god kommunikasjon og god dynamikk med dine medarbeidere.

Du vil måtte gjøre innsikt og læring om til handling og sette det inn i din egen kontekst.  Slik kan du ta kunnskapen i bruk i ditt lederskap på din arbeidsplass.

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om kurset

Dette lærer du

  • verdigrunnlag

  • gode spørsmål og aktiv lytting

  • selvinnsikt, egne kvaliteter på godt og vondt.

  • den strukturerte samtalen:

    •     hvordan skape en strukturert og nyttig samtale

    •     hvordan håndtere den vanskelige samtalen

  • hvordan skape tillit – med mot til å lede

  • hvordan gjøre innsikt og læring om til handling.

Hvem er kurset for

Kurset passer for alle som har leder- og/eller veilederansvar.

Gjennomføring

Kurset bygger på erfaringsbasert pedagogikk og tar utgangspunkt i deltakernes opplevelser og erfaringer. Det vil legges opp til en blanding av teori og praksis med mye øvelser underveis for å skape mest mulig læring.

Lærere

Våre lærere har undervisningskompetanse i faget,  og ledererfaring i tillegg til undervisningserfaring.

 

 

Eksamen

Det er ingen eksamen etter kurset. Du får kursbevis ved minimum 75 % oppmøte.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss