Flerkulturell ledelse

Kurset i flerkulturell kompetanse tar for seg relasjoner og samarbeid på flerkulturelle arbeidsplasser med de holdninger og kulturer som er på arbeidsplassen.

Studieplan/Læreplan

Dette lærer du

  • flerkulturell kompetanse
  • relasjonsfokuserte og avtalefokuserte kulturer
  • lavkontekst-og høykontekstkulturer
  • formelle og uformelle kulturer
  • forskjellig innstilling til tid; monokrone og polykrone kulturer
  • hvordan uttrykke følelser; ekspressive og reserverte kulturer
  • kulturell sensitivitet
  • kommunikasjon
  • kompetanse
  • samarbeid 

Hvem er kurset for

Kurset er for deg som er arbeidsgiver eller leder og som jobber sammen med ansatte fra ulike kulturer.

Gjennomføring

Du lærer gjennom forelesninger, diskusjoner og case-løsning. I undervisningen legges det vekt på å knytte kunnskap du allerede har til teorien.

Lærere

Lærer har god kjennskap til fagfeltet og knytter denne kunnskapen til erfaringer fra arbeidslivet.

Eksamen

Kursbevis ved minimum 75 % oppmøte.

Lignende kurs

Flerkulturell ledelse

Kurset er for deg som er arbeidsgiver eller leder og som jobber sammen med ansatte fra ulike kulturer

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
14900
Undervisningstimer:
40
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Start:
09.02.2022
Slutt:
27.04.2022
Kursid:
3779500484