Endringsledelse i praksis

Endring/omstilling gjøres ikke for moro skyld, men kan være nødvendig av mange grunner. Samtidig er det lett å trå feil i endringsprosesser, på grunn av utålmodighet, manglende kommunikasjon eller manglende involvering.Kurset gir en innføring i relevant teori, med mest vekt på praksis. Det vil også bli øvelser og case.

Om kurset

Dette lærer du 

Etter kurset skal du ha fått økt innsikt i hvordan du som leder eller tillitsvalgt kan bidra i en endringsprosess. Du vil også være kjent med hvilke juridiske forhold som må ivaretas dersom prosessen innebærer nedbemanning. 

Vi tar for oss følgende tema 

  • Hvordan kan vi organisere et endringsprosjekt?
  • AS-IS: Kartlegge dagens situasjon
  • TO BE: Komme frem til et bilde av ønsket framtidig situasjon
  • Fylle GAP: Hvordan kan vi lage en handlingsplan for å fylle gapene mellom dagens situasjon og virksomhetens ønskede framtid?
  • Hva er motstand mot endring og hvordan kan vi håndtere dette?
  • Kommunikasjon i endringsprosesser
  • Lederes avgjørende rolle for vellykket endring og omstilling
  • Jus og rammebetingelser
  • Sluttpakker og avgangsstimulerende tiltak

Hvem er kurset for 

Kurset passer for deg som er leder/mellomleder, HR-medarbeider eller tillitsvalgt

Gjennomføring

Dette er et praktisk orientert kurs og undervisningen er basert på forelesninger, diskusjoner og praktiske oppgaver. Undervisningen tilbys som klasseromsundervisning eller virtuelt klasserom.

Med virtuelt klasserom kan du følge undervisningen fra din egen PC/Mac, uavhengig av hvor du er. Klasserom på nett skiller seg fra andre nettkurs fordi det kan benyttes interaktivt. Det vil si at du som nettstudent er en aktiv del av klassen hvor dere kan se hverandre og læreren, og kommunisere med hverandre. Dette fungerer enkelt og like effektivt som vanlig klasseromsundervisning.

Alle forelesningene og alt foreleser skriver på tavla  vil også bli tatt opp og være tilgjengelig i kursportalen så lenge kurset varer. Dermed kan du spille dem av seinere, så mange ganger du  ønsker. 

Lærere

Hovedlæreren har 30 års erfaring i faget, og gjesteforelesere stiller med bred erfaring på sine områder.

 

Veien videre

Vi anbefaler Folkeuniversitetets kurs «HR i praksis» som gir en bred innsikt i HR-faget. Kurset passer også godt i kombinasjon med andre kurs vi tilbyr, som f.eks. Når krisen rammer, Positiv psykologi og 7 gode vaner for et godt liv, Teamutvikling samt Positivt arbeidsmiljø. Kurset inngår også som deltema i vårt universitetsfag Arbeids- og organisasjonspsykologi.

Lignende kurs

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
3500
Undervisningstimer:
8
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Start:
07.03.2023
Slutt:
09.03.2023
Kursid:
3824180101