Spesialpedagogikk: generelle og spesielle lærevansker

På dette kurset får du kunnskap om barns utvikling og hvordan de lærer. Vi fokuserer  på ulike tiltak og forskjellige undervisningsformer for barn med lærevansker.

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om kurset

Dette lærer du

Faglig kompetanse blant ansatte i barnehagen og skolen er viktigere enn noen gang. Din rolle er å være med på å tilrettelegge hverdagen slik at barn kan utforske verden i trygge rammer, ut fra sitt behov. Alle er forskjellige, med ulike måter å lære på. Vi går gjennom:

 • dysleksi og andre lese- og skrivevansker

 • ordblindhet

 • myter om dysleksi eller lese- og skrivevansker

 • symptomer

 • biologiske årsaker og andre årsaksforhold

 • språklige forutsetninger

 • miljøfaktorer

 • hukommelse

 • lese- og skriveutvikling

 • matematikkvansker

 • tilleggsvansker

 • tiltak

 • samarbeid og rådgivning

 • hvordan undervise barn med lærevansker

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som jobber, eller vil jobbe i barnehage og skole med barn som krever særskilt hjelp og støtte. Det passer også for foreldre, pårørende og helsepersonell.

Det kreves ingen forkunnskaper for å delta på kurset

Gjennomføring

Kurset veksler mellom forelesninger,  erfaringsutveksling, eksempler og øvelser.

Lærere

Læreren er spesialpedagog med mangeårig erfaring i å undervise voksne innen fagfeltet. Lærer tar utgangspunkt i dine forkunnskaper og danner en kunnskapsbro mellom det du allerede kan og det du skal lære på kurset.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss