Spesialpedagogikk for ansatte i skole, SFO, og barnehage - grunnkurs

Kurset i Spesialpedagogiske emner passer for deg som har erfaring med barn og har behov for spesialpedagogiske grunnkunnskaper i ditt daglige arbeid.

Du får en innføring i hvordan du bedre kan jobbe med barn som har behov for spesiell oppfølging.

Sted finnsnes

Endre

Varighetett semester

Om kurset

Dette lærer du

Du får innsikt i en del sentrale spesialpedagogiske emner og ulike typer utfordringer. Vi går gjennom følgende temaer:

  • Spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning
  • Språkutvikling – når bør vi være bekymret?
  • IOP. Hva er individuelle opplæringsplaner og hvordan legge opp det praktiske?
  • Psykisk utviklingshemming.
  • Atferdsvansker
  • Flerkulturelle barn, hvordan møte barna og foreldre faglig og sosialt?
  • Hva er ADHD og hvordan jobbe med dette på system og individnivå?

Hvem passer kurset for

Kurset passer for deg som jobber/vil jobbe i skole og skolefritidsordningen, og som ønsker å kvalifisere deg for arbeid med barn/enkeltelever med ulike funksjonshemninger eller med andre som trenger særskilt hjelp og støtte.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning/klasserom på nett. Undervisningen er basert på forelesninger, oppgaveløsning og diskusjoner.

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i faget de underviser i, samt pedagogisk bakgrunn.

Eksamen

Det er ingen eksamen på dette kurset. Ved 75% frammøte får du kursbevis som viser hvilke temaer som er gjennomgått på kurset.

Veien videre

Hvis du ønsker  å ta fagbrev, kan du ta vårt kurs som forbereder deg til den teoretiske delen av fagprøven i Barne- og ungdomsarbeiderfaget. Vi har også flere tilbud innen pedagogikk og spesialpedagogikk på høgskolenivå.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Meld deg på

Velg sted, se pris og dato