Spesialpedagogikk: Autisme, traumer, språk- og matematikkvansker mm

Hvordan være en ressurs for barn og ungdom med utfordringer?

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om kurset

Dette lærer du

Du får innsikt i en del sentrale spesialpedagogiske emner og ulike typer utfordringer. Vi går gjennom følgende temaer:

  • Traumer og tilknytning. Hva skjer i hjernen ved traume og tilknytningsvansker og hvordan jobbe med dette?
  • Språkvansker – den nyeste forståelsen. Hvordan forstå språkvansker og hvordan jobbe med dette? Gjennomgang av Språk 6-16
  • Autismespekterforstyrrelser. Hva kjennetegner autismespekterforstyrrelser og hvordan jobbe med disse barna/ elevene?
  • Digitale læringsmidler for barn og ungdom med utfordringer. Hvordan bruk teknologi og nyere apper i forhold til ulike læringsutfordringer?
  • Matematikkvansker - pedagogiske og spesifikke. Hvordan oppdage matematikkvansker og hvordan jobbe med dette?

Hvem passer kurset for

Kurset passer for deg som jobber/vil jobbe i barnehage, skole og skolefritidsordningen, og som ønsker å kvalifisere deg for arbeid med barn/enkeltelever med ulike funksjonshemninger eller med andre som trenger særskilt hjelp og støtte Kurset passer også for foresatte som har erfaring med egne barn med spesialpedagogiske behov.

Gjennomføring:

Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning. Undervisning er basert på forelesninger, oppgaveløsning og diskusjoner.

Lærere

Alle våre lærere har teoretisk og praktisk bakgrunn innen faget, samt undervisningserfaring.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss