Spesialpedagogikk: ADHD, Tourettes, skolevegring og stressmestering

Hvordan være en ressurs for barn og ungdom med utfordringer?

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om kurset

Dette lærer du

Du får innsikt i en del sentrale spesialpedagogiske emner og ulike typer utfordringer. Vi går gjennom følgende temaer:

  • Juridiske rammer og ulike instanser og deres mandat. Hvem får rett til spesialundervisning? Hvordan finne fram i ulike instanser.
  • Skolevegring og stressmestring. Hvordan håndtere startende skolevegring?
  • ADHD - Hva er ADHD, og hvilke tiltak virker?
  • Tourettes syndrom og ulike følgestilstander. Hva er Tourettes syndrom og hvordan jobbe med dette?
  • Hvordan gjennomføre og bruke observasjon i pedagogisk arbeid

Hvem passer kurset for

Kurset passer for deg som jobber/vil jobbe i barnehage, skole og skolefritidsordningen, og som ønsker å kvalifisere deg for arbeid med barn/enkeltelever med ulike funksjonshemninger eller med andre som trenger særskilt hjelp og støtte. Kurset passer også for foresatte som har erfaring med egne barn med spesialpedagogiske behov.

Gjennomføring

 Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning eller virtuelt klasserom. Med virtuelt klasserom følger du undervisningen via videokonferanse - uavhengig av hvor du er fra din egen PC/Mac.Undervisningen tas opp, og arkiveres i kurset.

Undervisningen er basert på forelesninger, oppgaveløsning og diskusjoner.

Lærere

Alle våre lærere har teoretisk og praktisk bakgrunn i faget, samt undervisningserfaring.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss