Sosialpedagogikk

På dette kurset får du en faglig forståelse for hvordan barn utvikler sosial kompetanse. Du lærer hvordan du kan sette i verk tiltak når problematferd oppstår.

Sted

Endre

Pris1 800,-

Om kurset

Dette lærer du

Faglig kompetanse blant ansatte i barnehagen og skolen er viktigere enn noen gang. Din rolle er å være med på å tilrettelegge hverdagen slik at barn kan utforske verden i trygge rammer, ut fra sitt behov. Alle er forskjellige, med ulike måter å lære på. Vi går gjennom:

  • Utvikling av atferdsproblemer
  • Forebygging
  • Hvordan oppstår problematferd?
  • Atferdskorrigering
  • Sosialkompetanse hos barn og ungdom
  • Mobbing
  • Aggressive og utagerende barn
  • Tiltak for å fremme sosial kompetanse
  • Læringspsykologi og sosialkompetanse

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som jobber, eller vil jobbe i barnehage, SFO og skole.  Det passer også for foreldre, pårørende og helsepersonell.

Det kreves ingen forkunnskaper for å delta på kurset

Gjennomføring

Kurset veksler mellom forelesninger,  erfaringsutveksling, eksempler og øvelser.

Lærere

Lærer er sosiolog med lang erfaring i å undervise voksne innen fagfeltet. Læreren tar utgangspunkt i dine forkunnskaper og danner en kunnskapsbro mellom det du allerede kan og det du skal lære på kurset.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Meld deg på

Velg sted, se pris og dato