Kurs i nasjonale fag

Kurs i nasjonale fag er obligatorisk for å få autorisasjon i Norge dersom du har helsefaglig utdanning fra land utenfor EU/EØS- området. Ved ledig plass kan også helsepersonell som ikke er forpliktet til å gjennomføre kurset delta. 

Farmasøyter, leger, sykepleiere og tannleger må i tillegg gjennomføre den delen av kurset som dreier seg om medikamenthåndtering og medikamentregning.

Prisen for kurs i nasjonale fag er 15 500 kr.

Prisen for kurs i nasjonale fag med medikamenthåndtering og medikamentregning er 25 000 kr. 

Høsten 2019 blir det  kurs i Oslo., Bergen og Trondheim. Våren 2020 er det planlagt kurs i Tromsø, Trondheim, Bergen, Kristiansand/Arendal, Sandefjord og Oslo. Opptak på vårens kurs er åpnet

Sted

Endre

Varighet13 uker
Søknadsfrist31.08.2019
Oppstart09.09.2019
Pris25 000,-
Kurs i nasjonale fag

Om studiet

Dette lærer du

Kurset er delt inn i fire hovedemner

Oppbyggingen og organiseringen av helse- og sosialtjenesten

Emnet tar for seg struktur, definisjoner og begreper, finansiering og prioriteringer, forebyggende helsearbeid samt yrkesspesifikk rolle og funksjon med fokus på:

 • Spesialisthelsetjenesten
 • Kommunehelsetjenesten
 • Pasient- og brukerorganisasjoner

Helse- og sosialrett

Emnet handler om relevante lover og forskrifter med vekt på dokumentasjon, taushetsplikt, pasientrettigheter og relevante trygdeordninger. Vi ser spesielt på lov om helsepersonell, lov om pasientrettigheter og folketrygdloven

Kulturforståelse

Emnet tar for seg yrkesetiske retningslinjer, norske tradisjoner, kosthold og væremåte og den norske velferdsstaten.

Nasjonale satsingsområder

Dette emnet omhandler prioriterte områder innen helsetjenesten som psykisk helsevern, rusomsorg, eldreomsorg, kreftomsorg, og habilitering / rehabilitering

Farmasøyter, leger, sykepleiere og tannleger skal i tillegg ta emnet

Medikamenthåndtering og medikamentregning

Emnet tar for seg regelverk, rekvireringsrett og praktisk legemiddelregning

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som har helsefaglig utdanning fra land utenfor EØS-området og trenger norsk autorisasjon slik at du kan bruke kompetansen din også i Norge.

Ved ledige plasser er kurset også åpent for tilsvarende profesjoner med utdanning fra land innenfor EØS-området, og for de med utdanning fra land utenfor EØS-området som har fått autorisasjon tidligere, men nå ønsker å gjennomføre kurs i nasjonale fag.

Du må ha grunnleggende datakunnskap da mye informasjon, kommunikasjon, innleveringer og veiledning vil være nettbasert.

Opptakskrav

 1. Avgjørelse fra Helsedirektoratet om at søkeren må gjennomføre kurs i nasjonale fag og eventuelt kurs i legemiddelhåndtering for å kunne oppnå autorisasjon. Helsepersonell som ikke trenger å gjennomføre kurs i nasjonale fag for å oppnå autorisasjon, kan likevel få opptak til kurset dersom det er kapasitet. 
 2. Norskkunnskaper på bestått norsk språkprøve på B2-nivå på Europarådets nivåskala for språk (CEFR). «Test i norsk – høyere nivå», også kalt Bergenstesten (muntlig og skriftlig), med karakteren «bestått», norskprøven for voksne innvandrere (Kompetanse Norge)Vox med resultat B2, eller trinn 3 i norsk fra universitetet-/høgskole med karakter C eller bedre.

Søkerne kan alternativt dokumentere kunnskap og ferdighet i norsk, svensk eller dansk på tilsvarende nivå. Alternativ dokumentasjon som tilsvarer norskprøve på B2-nivå

Dersom du ikke har dokumentasjon som beskrevet ovenfor, men mener du er på B2-nivå i norsk kan du melde deg opp til Test i norsk, høyere nivå (Bergenstesten) eller Norskprøvene.

NB: Prøvebevis eller bekreftelser fra utenlandske språkskoler godtas ikke som dokumentasjon.

Gjennomføring

Kurs i nasjonale fag gjennomføres som kombinert undervisning med tre obligatoriske samlinger. Totalt 9 dager på samling for de som skal ta fire emner og 12 dager for de som skal ta alle de fem emnene. (4/5 + 3/4 dager + 2/3 dager.)

Mellom samlingene er det to perioder på fem uker med nettundervisning og egenstudier. Nettundervisningen og egenstudiene kan kombineres med jobb. Undervisningen er basert på forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid, egenstudier og oppgaveløsing. Kurset varer totalt  13 uker.

Lærere

Kurslederne våre har høyere utdanning innen helsefag. I tillegg vil du møte en rekke forelesere med spisskompetanse innen emner som helserett, helseøkonomi, farmasi, smittevern og etikk.  

  

Finansiering

Er du medlem i en fagorganisasjon, vil mange av dem ha stipendordninger du kan søke på.

Eksamen

Kurset avsluttes med eksamen i nasjonale fag (4 timer)

Farmasøyter, leger, sykepleiere og tannleger skal i tillegg avlegge eksamen i medikamenthåndtering og praktisk medikamentregning (3 timer)

Arbeidskrav

I løpet av kurset skal du levere inn fem individuelle oppgaver og to gruppeoppgaver. Disse må være godkjent for at du skal kunne avlegge eksamen.

Hvis du skal ta eksamen i medikamenthåndtering og medikamentregning skal du i tillegg levere en individuell oppgave og gjennomføre to flervalgstester som forberedelse til eksamen.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Søk om plass

Velg kurs

 • Pris 25000
 • Timer 56
 • Tidspunkt 09.00 - 15.30
 • Sted Folkeuniversitetet i Tromsø
 • StartStart 27. januar, samling uke 5, 11 og 18
 • Slutt30.04.2020
 • Påmeldingsfrist17.01.2020
 • Pris 25000
 • Timer 56
 • Tidspunkt 09.00 - 15.30
 • Sted Folkeuniversitetet Trondheim
 • StartStart 27. januar, samling uke 5, 11 og 18
 • Slutt30.04.2020
 • Påmeldingsfrist17.01.2020
 • Pris 25000
 • Timer 56
 • Tidspunkt 09.00 - 15.30
 • Sted Rolf Wickstrøms vei 15, Nydalen
 • StartStart 27. januar, samling uke 5, 11 og 18
 • Slutt30.04.2020
 • Påmeldingsfrist17.01.2020
 • Pris 25000
 • Timer 56
 • Tidspunkt 09.00 - 15.30
 • Sted Folkeuniversitetet Arendal
 • StartStart 27. januar, samling uke 5, 11 og 18
 • Slutt30.04.2020
 • Påmeldingsfrist17.01.2020
 • Pris 25000
 • Timer 56
 • Tidspunkt 09.00 - 15.30
 • Sted FU Kristiansand
 • StartStart 27. januar, samling uke 5, 11 og 18
 • Slutt30.04.2020
 • Påmeldingsfrist17.01.2020
 • Pris 25000
 • Timer 56
 • Tidspunkt 09.00 - 15.30
 • Sted Folkeuniversitetet Bergen
 • StartStart 27. januar, samling uke 5, 11 og 18
 • Slutt30.04.2020
 • Påmeldingsfrist17.01.2020
 • Pris 25000
 • Timer 56
 • Tidspunkt 09.00 - 15.30
 • Sted Folkeuniversitetet Sandefjord
 • StartStart 27. januar, samling uke 5, 11 og 18
 • Slutt30.04.2020
 • Påmeldingsfrist17.01.2020