Innføring i spesialpedagogikk for ansatte i barnehage, SFO og småskoletrinnet

Faglig kompetanse blant ansatte i barnehage, på skolens småtrinn og i skolefritidsordningen er viktigere enn noen gang. Din rolle er å være med på å tilrettelegge hverdagen slik at barn kan utforske verden i trygge rammer, ut fra sitt behov. Spesialpedagogikk handler om å tilrettelegge hverdagen til barn med spesielle behov og samarbeidet med faggrupper i kommunen.

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om kurset

Dette lærer du

Du får en innføring i spesialpedagogiske begrep, slik at du får en større forståelse for barnets behov og samspillet med faggrupper som jobber for at barnet skal være i fokus for tiltak som krever spesiell oppfølging.

Tema på kurset er:

 • hva er spesialpedagogikk?

 • sosiale og emosjonelle vansker

 • språk og talevansker

 • syns- og hørselsvansker

 • lærevansker

 • lese- og skrivevansker

 • innvandrerbarn – hvordan møte barnet og dets foreldre, både faglig og sosialt?

 • barn i utsatte livssituasjoner

 • førstelinjetjenesten

 • kommunens PP-tjeneste

 • samarbeid med hjemmet

 

Hvem passer kurset for

Kurset passer for deg som jobber, eller vil jobbe i barnehage, SFO og på småskoletrinnet med barn som har ulike funksjonshemninger og vansker, som trenger særskilt hjelp og støtte. Det kreves ingen forkunnskaper for å delta på kurset.

Gjennomføring

Opplæringen er basert på forelesninger, faglige diskusjoner og oppgaveløsninger. Undervisningen gjennomføres som klasseromsundervisning og klasserom på nett. Med klasserom på nett følger du undervisningen uavhengig av hvor du bor. Det eneste du trenger er en pc, webkamera og hodetelefoner med mikrofon. Går du glipp av en samling, kan du se opptaket som er gjort i ettertid.

Lærere

Læreren er spesialpedagog med mangeårig erfaring i å undervise voksne i fagfeltet. Læreren tar utgangspunkt i dine forkunnskaper og danner en kunnskapsbro mellom det du allerede kan og det du skal lære på kurset.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss