I vår sykt perfekte verden

Hvordan hjelpe barn og unge som i stadig økende grad sliter med stressrelaterte plager og psykiske lidelser? Barn og unge som til enhver tid krever mer av seg selv for å stille opp til kravene om et perfekt ytre, toppkarakterer og et vellykket sosialt liv?

På dette kurset kan du få innsikt i mulige årsaker til at barn sliter daglig, og hvordan man kan bidra til at de unge får det bedre.

Sted

Endre

Pris1 800,-

Om kurset

Dette lærer du

Samfunnet, krav og trender

 • oppvekst
 • dannelse av personlighet
 • dannelse av mestringsstrategier for å håndtere utfordringene

Selvet & motivasjonsfaktorer

 • selvfølelse
 • selvbilde
 • selvtillit
 • selvregulerende evne
 • indre og ytre motivasjon
 • grensesettende atferd

Angst, stress og uro

 • ulike typer angst: prestasjonsangst, sosialangst, fobisk angst, panikkangst
 • hjernen i alarmberedskap
 • fysiologiske symptomer
 • mindfulness – oppmerksomt nærvær

Depresjon, sorg og savn

 • ulike typer depresjon, unipolar eller bipolar depresjon, dystymi, tilbakevendende depresjon, episodisk depresjon
 • sorg og savn
 • symptomer

Intervensjoner

 • Hva kan foreldre og pårørende bidra med?
 • Hva kan skolen bidra med?
 • Hva kan andre hjelpeinstanser bidra med?

Hvem er kurset for

Det passer for foreldre, pårørende, helsepersonell og skolepersonell.

Gjennomføring

Seminar / forelesning med diskusjon rundt temaene.

Lærere

Foreleser er psykolog med erfaring fra arbeid med barn og unge.

Eksamen

Det er ingen eksamen. Du får kursbevis ved minimum 75 % oppmøte.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Meld deg på

Velg sted, se pris og dato

Velg kurs

 • Pris 1800
 • Timer 8
 • Tidspunkt 17.00 - 21.00
 • Sted Folkeuniversitetet Hallingdal
 • Startmandag 20. april
 • Slutt27.04.2020