Anvendt etikk i helse- og omsorgstjenesten

Dette kurset skal gi deg grunnleggende kunnskap om lovverket og yrkesetiske normer og retningslinjer.  Det vil bli lagt stor vekt på øvelser basert på case og trening i å håndtere dilemmaer på en praktisk måte.                      

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om kurset

Dette lærer du

På kurset vil du få grunnleggende kunnskaper om lovverk som regulerer tjenesten

  • Lovverket – Lov om helsepersonell og pasientrettighetslov med blant annet begreper som faglig forsvarlighet, taushetsplikten og avvergelsesplikt
  • Yrkesetiske normer og retningslinjer
  • Ulike etiske tilnærminger; pliktetikk, konsekvensetikk, nærhetsetikk
  • Avdekke dilemma – hva er et dilemma, hvordan løses det?
  • Meg selv i møte med det sårbare menneske
  • Hvordan være en god hjelper?
  • Trene på case og løsninger ved hjelp av refleksjonsmodell

 

Hvem er kurset for 

Kurset passer for deg som jobber som helsefagarbeider eller assistent i helse- og omsorgssektoren ?

 

Gjennomføring

Undervisningen består av forelesninger, diskusjon, oppgaveløsninger og øvingsoppgaver. 

Lærere
Elisabeth S. Kjølsrud er psykiatrisk sykepleier med mellomfag i sosiolog, master i profesjonsetikk og diakoni og en pdh-grad hvor hun skrev om helseforetaksreformen i sykehusene og implikasjoner for profesjonene i et nytt regime/styresett. Hun har også vært medlem i rådet for sykepleieetikk i Norge i 8 år.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss