Instruert personell

Kurset er for deg som jobber med drifts- og vedlikeholdsarbeid og som ikke har elektrobakgrunn. Du lærer hvordan betjene sikringsskap hvor det kun er adgang for Instruert og sakkyndig personell.

Kurset dekker den teoretiske delen. I tillegg må du få instruksjon og øvelse i de konkrete anleggene og det elektriske utstyret på arbeidsplassen din.

Kurset tilfredsstiller myndighetenes minstekrav for deg som skal betjene sikringer og motorvern.

Sted finnsnes
Varigheten dag

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om kurset

Dette lærer du

Disse temaene inngår:

  • Elsikkerhet, eiers ansvar
  • Ulykker og skader på grunn av elektrisitet
  • Elektroforskrifter som berører instruert personell
  • Strømforsyninger i bedrifter
  • Sikringer, motorvern og brytere, krav til merking
  • Strømgjennomgang, kortslutning, personlig beskyttelse
  • Bruk av verneutstyr
  • Instruks for instruert personell
  • Sikkerhetskort for adgang i høyspennigsanlegg

Hvem er kurset for

Kurset er for deg som jobber som drifts- og vedlikeholdspersonell og ikke har elektrobakgrunn.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning/klasserom på nett med forelesing og diskusjoner.

Kurset tilbys også på engelsk og polsk, etter forespørsel og kan også kjøres som bedriftsinternt kurs der læreren kommer til din bedrift. Send gjerne en forespørsel.

Kurset går over en dag.

Lærere

Kursleder er elektroingeniør og har lang erfaring som kursleder.

Eksamen

Det er ingen eksamen på dette kurset. Ved 75 % frammøte får du bevis som viser hvilke temaer som er gjennomgått på kurset.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Meld deg på

Velg sted, se pris og dato