HMS for ledere

Arbeidsmiljøloven stiller krav til at du som leder skal ha gjennomført HMS-opplæring. På dette kurset vektlegges forhold som virker inn på motivasjonen i HMS-arbeidet.

Når du er ferdig med dette kurset skal du ha innsikt i faktorer som hemmer og fremmer systematisk HMS-arbeid. Du skal også ha idéer til konkrete tiltak som kan fremme systematisk HMS-arbeid i din virksomhet.

Om studiet

Dette lærer du

  • krav til systematisk HMS-arbeid i et ledelsesperspektiv
  • God HMS-ledelse legger grunnlaget for det forebyggende og helsefremmende arbeidet i bedriften
  • God HMS-styring gir reduksjon av ulykker og nesten-ulykker, lavere sykefravær, mindre turnover og effektive og motiverte medarbeidere
  • Målstyring som redskap i HMS-arbeidet
  • roller og ansvar, avklare roller og ansvarsforhold
  • egen organisering av HMS-arbeid
  • motivasjon, å gjøre HMS til en naturlig del av driften og til et arbeidsområde som alle er engasjert i og bidrar til ut i fra sin egen rolle i virksomheten

Hvem er kurset for

Dette kurset er for deg som er leder, mellomleder, personalsjef, konsulent, verneleder, verneombud, HMS-ansvarlig, HMS-koordinator eller leder av arbeidsmiljøutvalg.

 

Gjennomføring

Undervisningen gjennomføres som klasseromsundervisning og/eller klasserom på nett eller nettstudier. Velger du klasseromsundervisning/klasserom på nett er studieløpet basert på gruppearbeid, diskusjoner, og individuell oppgaveløsning.

For deg som velger nettstudier er studieløpet basert på pensum, veiledningstekster, øvingsoppgaver og innsending av oppgaver. Som nettstudent får du en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine.

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i faget de underviser i, samt pedagogisk bakgrunn.

Du har valgt:

HMS for ledere - nettstudie

HMS kurs for ledere. Nå har du muligheten til å oppfylle kravet om at du som leder skal dokumentere at du har kunnskap om HMS og det på en meget kostnadseffektiv måte!Det er nemlig slik at ved å gjennomføre vår nettbaserte kurs, HMS for ledere, slipper du være borte fra dine daglige gjøremål og kan likevel tilegne deg de nødvendige kunnskaper. Kurset er generelt og passer for alle bransjer og kan tas av alle som er interessert i HMS.

Undervisningsform:
Nettstudier
Samlet pris:
5000
Kursid:
52

Lignende kurs

HMS for ledere

Arbeidsmiljøloven stiller krav til at du som leder skal ha gjennomført HMS-opplæring. På dette kurset vektlegges forhold som virker inn på motivasjonen i HMS-arbeidet.Når du er ferdig med dette kurset skal du ha innsikt i faktorer som hemmer og fremmer systematisk HMS-arbeid. Du skal også ha idéer til konkrete tiltak som kan fremme systematisk HMS-arbeid i din virksomhet.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
2900
Undervisningstimer:
6
Tidspunkt:
15.00 - 21.00
Start:
22.09.2022
Slutt:
22.09.2022
Kursid:
3780680484