HMS og sikkerhet

I tillegg til HMS-kurs tilbyr vi flere sikkerhetskurs som lærer deg å ivareta egen og andres sikkerhet gjennom opplæring i ulike typer utstyr og arbeidsmetoder.

Hvor ønsker du å ta kurset?

Ønsker du å ta nettstudier