Excel: grunnkurs

Dette kurset gir deg grunnleggende innføring i Excel.

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om kurset

Dette lærer du

  • Bli kjent med Excel
  • Innstillinger
  • Redigering
  • Enkle formler
  • Formatering
  • Enkle funksjoner
  • Enkle diagrammer
  • Utskrift

Hvem er kurset for

Dette kurset er for deg som aldri har brukt Excel og vil ha en innføring i programmet. Du må ha grunnleggende datakunnskaper for å ha utbytte av dette kurset.

Gjennomføring

Dette er et praktisk kurs der du får instruksjon og veiledning av lærer. Undervisningen tilbys som klasseromsundervisning og/eller virtuelt klasserom.

Med virtuelt klasserom kan du følge undervisningen fra din egen PC/Mac, uavhengig av hvor du er. Klasserom på nett skiller seg fra andre nettkurs fordi det kan benyttes interaktivt. Det vil si at du som nettstudent er en aktiv del av klassen hvor dere kan se hverandre og læreren, og kommunisere med hverandre. Dette fungerer enkelt og like effektivt som vanlig klasseromsundervisning.

Alle forelesningene og alt foreleser skriver på tavla  vil også bli tatt opp og være tilgjengelig i kursportalen så lenge kurset varer. Dermed kan du spille dem av seinere, så mange ganger du  ønsker. 

Lærere

Våre lærere har inngående kunnskap i Excel og lang erfaring med å undervise voksne

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss