Varme arbeider - sertifiseringskurs

Brannverntiltak og sertifisering er pålagt av forsikringsbransjen for alle som utfører varme arbeider. Ta sertifiseringen hos oss!

Finner du ikke kurs der du bor?

Meld din interesse!

Jeg ønsker et
i

Om kurset

Dette lærer du

I løpet av kurset får du innsikt i hvilken brannrisiko varme arbeider innebærer og hvordan du kan utføre arbeidet på en slik måte at brann ikke oppstår.  Kurset tar blant annet opp følgende tema:

  • varme arbeider som brannårsak
  • brannteori
  • brann og brannslukking
  • valg av slukkemidler
  • førstehjelp ved brannskader
  • aktuelle lover, forskrifter og regler
  • sikkerhetstiltak før, under og etter arbeid

  Hvem er kurset for

Kurset er for deg som utfører varme arbeider: bygge-, installasjons-, monterings-, demonterings-, reparasjons, vedlikeholdsarbeider og lignende arbeider hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære-, lodde- og /eller slipeutstyr.

Les mer i sikkerhetsforskriften. 

Gjennomføring

På kurset gjennomgår vi de ulike temaene (dialogforelesning, erfaringsutveksling og diskusjon) samt en praktisk slukkeøvelse.
NB: For å gå opp til eksamen må du ha vært til stede under hele kurset.

Lærere

Våre instruktører er godkjent av Norsk Brannvernforening.

Studieplan/Læreplan

Læreplanen.

Eksamen

Kurset avsluttes med en skriftlig eksamen. Ved bestått eksamen får du sertifikat i varme arbeider, utstedt fra Norsk Brannvernforening. Sertifikatet er gyldig i 5 år.

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss