Våtromssertifisering: Grunnmodul og Modul A

Bygging og rehabilitering av våtrom kan by på en rekke utfordringer. Byggebransjens våtromsnorm (BVN) er et verktøy for å planlegge og utføre arbeid i våtrom og er utviklet av bransjen selv, ved Fagrådet for våtrom.

Sted finnsnes

Endre

Varighetett semester

Om kurset

Dette lærer du

I  løpet av kurset lærer du  å redegjøre for praktiske løsninger som sikrer varige og tette våtrom i ditt fag og å følge Byggebransjens våtromsnorm i praktisk arbeid. Du lærer også viktigheten av god planlegging og samarbeid mellom de ulike håndverkerne, blir kjent med regelverk og våtromsnormen (BVN) og  betydningen av å gjennomføre kontroll- og dokumentasjonsrutiner. Kurset er todelt:

Grunnmodul

 • skader i våtrom og bakgrunn for BVN
 • presentasjon av våtromsnormen og opplæringskravene
 • hvem stiller krav til håndverkerne
 • planlegging av utførelsen
 • kontroll og dokumentasjon
 • krav til materialer
 • krav til oppbygging av våtrom (læreplanens hovedpunkt)

Modul A

 • delen av BVN som spesielt omhandler eget fag
 • hvilke godkjenningsordninger som gjelder for fagets produkter
 • hvilke krav BVN stiller vedrørende konstruksjoner og/eller installasjoner innen eget fag
 • hvilke krav NS 3420 stiller vedr. toleranseklasser
 • hvordan utarbeide egne sjekklister og nødvendig dokumentasjon innenfor eget fagområde

Les mer i  Felles læreplan for kurs i Byggebransjens våtromsnorm (BVN)

Hvem er kurset for

Kurset er for deg som skal utføre arbeid i våtrom, eller prosjektere våtrom etter våtromsnormen (BVN). Du må ha svennebrev/fagbrev eller 5 års dokumentert relevant praksis i det faget du ønsker å ta våtromssertifikat for (tømrer,  blikkenslager, betong- og murfaget, byggtapetserer, maler, taktekker, rørlegger eller elektriker). Også lærlinger kan delta på våtromskurs, og ta våtromssertifikat, hvis de har mindre enn 6 måneder igjen av den totale læretiden.

Gjennomføring

Undervisningen gjennomføres som klasseromsundervisning og/eller klasserom på nett. 

Vi går gjennom de ulike teoretiske emnene: dialogforelesning, diskusjon og erfaringsutveksling.

I modul A løses en prosjektoppgave - (caseoppgave) i grupper inndelt etter  fagområde. Prosjektoppgaven sensureres og gjennomgås  lokalt.

Lærere

Våre kursinstruktører er sertifisert fra Fagrådet for våtrom.

Eksamen

Modul A  avsluttes med 4 timers skriftlig prøve utarbeidet av Fagrådet for våtrom. Prøven dekker tema fra grunnmodulen og modul A. Eksamen i modul A er felles for alle fagområdene, og sensureres av sensorer oppnevnt av Fagrådet for våtrom. Karakter er bestått/ikke bestått.

Kandidater med bestått eksamen i sine respektive moduler får sertifikat i henhold til dokumentert fagområde. Alle sertifikat registreres i et sentralt register hos Fagrådet for våtrom.   

Spørsmål? Kontakt en av våre studiekonsulenter.

Kontakt oss

Kursoversikt/Meld deg på

Velg sted, se pris og dato