Presentasjonsteknikk

Presentasjonsferdigheter blir stadig viktigere for å lykkes i jobb og studier. I arbeidslivet stilles det svært ofte krav til å holde presentasjoner, framlegg, foredrag og kurs/opplæring. I en tid hvor samfunnet oversvømmes av informasjon, kreves det kunnskap og ferdigheter for å presentere et budskap på en slik måte at det fanger oppmerksomheten og når fram til tilhørerne på en overbevisende måte.  

På kurset vil du lære alt du trenger for å stå foran en forsamling og holde presentasjoner med trygghet, troverdighet og engasjement, enten det foregår i et fysisk lokale eller i det digitale rommet. 

Kurset er bygget opp som en trinnvis opplæring i hvordan planlegge, forberede og gjennomføre en god presentasjon. Du får nøkler til suksess hentet fra antikkens lære om retorikk, via pedagogiske knep og didaktisk kunnskap til fortellertekniske grep og moderne teknologi. 

Om studiet

Dette lærer du

På dette kurset lærer du

 • å ta i bruk prinsipper og virkemidler for god talekunst, slik at du engasjerer publikum 
 • å planlegge, forberede og holde en presentasjon som treffer blink hos tilhørerne 
 • å strukturere stoffet slik at du når fram med budskapet ditt 
 • å sikre tilhørerne maksimalt utbytte av det du formidler 
 • hva som skal til for å holde gode digitale presentasjoner  
 • hvordan du kan bli trygg på å snakke i forsamlinger 
 • å bruke stemmen, kroppsspråket og en rekke andre virkemidler for å lykkes som presentatør 

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som 

 • skal holde presentasjoner i forbindelse med jobb, skole eller i andre sammenhenger, og som ønsker å styrke presentasjonsferdighetene dine 
 • trenger konkrete råd og tips til hvordan du bygger opp og holder gode presentasjoner
 • vil lære suksessfaktorene som sikrer at budskapet ditt når fram til tilhørerne og får den ønskede effekten 
 • skal holde foredrag eller tale og er usikker på hvordan du skal bygge opp og gjennomføre det slik at du når fram med budskapet ditt på en god måte
 • ønsker å bli tryggere på å snakke i en forsamling
 • er usikker på hvordan du skal holde presentasjoner på digitale plattformer 

Gjennomføring

Kurset gjennomøres som nettstudium. Det består av 26 leksjoner fordelt på 5 moduler. Hver leksjon inneholder en eller to opplæringsvideoer og læretekst, samt matnyttige refleksjonsspørsmål og oppgaver som hjelper deg å tilegne deg kunnskap, øve opp presentasjonsferdigheter og bli en tryggere formidler.  

På slutten av kurset skal du gjennomføre en liten prosjektoppgave med innsendinger som du får tilbakemeldinger på fra nettlærer, slik at du kan bruke tilbakemeldingene til å forbedre presentasjonsferdighetene dine ytterligere.  

Eksamen

Det er ingen eksamen etter kurset. Du får kursbevis ved fullført kurs.

Du har valgt:

Presentasjonsteknikk

Presentasjonsferdigheter blir stadig viktigere for å lykkes i jobb og studier.I arbeidslivet stilles det svært ofte krav til å holde presentasjoner, framlegg, fordrag og kurs/opplæring.På kurset vil du lære alt du trenger for å stå foran en forsamling og holde presentasjoner med trygghet, troverdighet og engasjement, enten det foregår i et fysisk lokale eller i det digitale rommet.Kurset er nettbasert og består av 26 leksjoner fordelt på 5 moduler. Hver leksjon inneholder en eller to opplæringsvideoer og læretekst, refleksjonsspørsmål og oppgaver

Undervisningsform:
Nettstudier
Samlet pris:
4600
Kursid:
398