Innføring i renholdsfaget

Du får en innføring i yrkesteoretisk opplæring i renholdsfaget. Kurset er teoretisk med en praktisk tilnærming til faget.

Om kurset

Dette lærer du

Du får en innføring i:

HMS og arbeidsmiljø

 • HMS arbeid i faget
 • bruk av verneutstyr
 • etikk og holdninger
 • teamarbeid

Renhold

 • i ulike overflatebehandlinger - renholdsflater /materiallære
 • renholdsmetoder med særlig vekt på riktig metodikk.
 • smittevern, innføring i de forskjellige smittekildene og hvordan rengjøring utføres for å bryte smittesirkelen
 • rengjøringsmidler, bruksområder og dosering
 • bruk av rengjøringsmaskiner, med særlig vekt på ergonomi og sikkerhet
 • gjennomgang av de vanligste maskiner og utstyr, hvordan de fungerer og hvorfor vi bruker dem

Planlegging

 • bruk av renholdsplaner
 • frekvensplaner og arbeidsplaner
 • valg av utstyr

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som ønsker å få jobb som renholder,  eller allerede har startet å jobbe i yrket

Gjennomføring

Kurset gjennomføres med samlinger via web hvor du møter til forelesninger, deltar i gruppediskusjoner og arbeider med oppgaver.

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i faget de underviser, samt pedagogisk bakgrunn.

Veien videre

Når du har fått mer arbeidserfaring kan du ta fagbrev som praksiskandidat. Vi har også kurs som forbereder deg til den teoretiske delen av fagprøven i renholdsfaget.

Du kan gå opp til fag- eller svenneprøve hvis du har:

 • dokumentert minst 25% lengre relevant praksis enn vanlig læretid i videregående opplæring, vanligvis fem år.
 • bestått teorieksamen for praksiskandidater

Praksisen må være allsidig og dekke de viktigste målene i fagets læreplan. Les mer om praksiskandidatordningen på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Du har valgt:

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
4300
Undervisningstimer:
21
Tidspunkt:
17.00 - 20.00
Start:
02.02.2023
Slutt:
16.03.2023
Kursid:
3824400484

Lignende kurs

Innføring i renholdsfaget

Kurset passer for deg som ønsker en innføring i renholdsyrket, og passer både for deg som ønsker å få jobb som, eller allerede jobber som renholder.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
4100
Undervisningstimer:
21
Tidspunkt:
17.00 - 20.00
Start:
13.10.2022
Slutt:
24.11.2022
Kursid:
3781160484