Fag
Undervisningsform
Oppstart
Tidspunkt
Ukedag
Vis flere valg (tidspunkt, ukedag, oppstart) Skjul valgene (tidspunkt, ukedag, oppstart)

Bransjeprogram for reiseliv - Reiselivsfag intensivt

NB! Kurset er gratis for dere som er permittert fra, ledig i eller jobber innen reiselivsbransjen. Dette er kurset for deg som har allsidig erfaring innenfor yrket og ønsker fagbrev. Kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
0
Undervisningstimer:
60
Kursstart:
09.08.2022
Kursslutt:
15.11.2022
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Kursid:
3776940484
Les mer Meld deg på

Bransjeprogram for reiseliv - Yrkesnorsk for renhold 2

Kommunikasjon med kunder og medarbeidere med hovedvekt på muntlige ferdigheter. Utvidelse av ordforråd. NB! Kurset er gratis for dere som er permittert fra, ledig i eller jobber innen reiselivKurset vil gå på mandager og onsdager fra kl. 1700-2000

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
0
Undervisningstimer:
30
Kursstart:
18.05.2022
Kursslutt:
22.06.2022
Tidspunkt:
17.00 - 20.00
Kursid:
3799050484
Les mer Meld deg på

Bransjeprogram for reiseliv - Yrkesnorsk for renhold 4

Kurset vil gå på mandager og onsdager.Kommunikasjon med kunder og medarbeidere med hovedvekt på muntlige ferdigheter. Utvidelse av ordforråd. NB! Kurset er gratis for dere som er permittert fra, ledig i eller jobber innen reiseliv

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
0
Undervisningstimer:
30
Kursstart:
12.09.2022
Kursslutt:
19.10.2022
Tidspunkt:
17.00 - 20.00
Kursid:
3799060484
Les mer Meld deg på

Bransjeprogram for reiseliv - Yrkesnorsk for renhold SAK-02899-C2X6X

Kommunikasjon med kunder og medarbeidere med hovedvekt på muntlige ferdigheter. Utvidelse av ordforråd. NB! Kurset er gratis for dere som er permittert fra, ledig i eller jobber innen detalj og faghandel.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
0
Undervisningstimer:
30
Kursstart:
10.05.2022
Kursslutt:
16.06.2022
Tidspunkt:
17.00 - 20.00
Kursid:
3775780484
Les mer Meld deg på

Bransjeprogram for reiseliv - Yrkesnorsk for servitører 2

Kommunikasjon med kunder og medarbeidere med hovedvekt på muntlige ferdigheter. Utvidelse av ordforråd. NB! Kurset er gratis for dere som er permittert fra, ledig i eller jobber innen detalj og faghandel.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
0
Undervisningstimer:
30
Kursstart:
26.09.2022
Kursslutt:
05.12.2022
Tidspunkt:
17.00 - 20.00
Kursid:
3799000484
Les mer Meld deg på

Bransjeprogram for reiseliv - Yrkesnorsk for servitører 3

Kommunikasjon med kunder og medarbeidere med hovedvekt på muntlige ferdigheter. Utvidelse av ordforråd. NB! Kurset er gratis for dere som er permittert fra, ledig i eller jobber innen detalj og faghandel.Kurset går over 10 onsdager fra kl. 1700-2000.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
0
Undervisningstimer:
30
Kursstart:
21.09.2022
Kursslutt:
30.11.2022
Tidspunkt:
17.00 - 20.00
Kursid:
3799010484
Les mer Meld deg på

Byggdrifter

Byggdrifter er utdanningen for deg som har allsidig erfaring som vaktmester/byggtekniker og vil ha fagbrev. På kurset lærer du mer om drift, kontroll og ettersyn av bygninger og installasjoner. Dette kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidat.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
24300
Undervisningstimer:
88
Kursstart:
11.10.2022
Kursslutt:
23.05.2023
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Kursid:
3780460101
Les mer Meld deg på

Bygge- og entrepriserett V23

Entrepriseretten omhandler rettsforholdet mellom byggherre og entreprenør ved utførelse av bygge- og anleggsoppdrag. Fagområdet omfatter de privatrettslige problemstillinger som entreprisekontrakten reiser og har følgelig nær sammenheng med den alminnelige kontraktsretten.De offentligrettslige sider ved byggeprosessen, så som forholdet til plan- og bygningsloven faller utenfor fagområdet.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
12600
Undervisningstimer:
35
Kursstart:
18.01.2023
Kursslutt:
26.04.2023
Tidspunkt:
17.00 - 20.30
Kursid:
3808200484
Les mer Meld deg på

DAK kurs AutoCad

Etter gjennomført kurs skal du beherske 2D tegning på et nivå som gjør at du er i stand til å produsere faglig gode byggetegninger på snitt, plan of fasade. Du skal også være kjent med andre tekniske tegninger, utskrifter og målsetting av tegninger i Autocad.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
8220
Undervisningstimer:
24
Kursstart:
19.09.2022
Kursslutt:
24.10.2022
Tidspunkt:
17.00 - 20.00
Kursid:
3780640484
Les mer Meld deg på

Datasikkerhet

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
2490
Undervisningstimer:
2
Kursstart:
25.05.2022
Kursslutt:
25.05.2022
Tidspunkt:
12.00 - 14.00
Kursid:
3806498516
Les mer Meld deg på