Vis flere valg (tidspunkt, ukedag, oppstart) Skjul valgene (tidspunkt, ukedag, oppstart)

Arbeids- og organisasjonspsykologi 30 stp

Gjennom dette deltidsstudiet får du en grunnleggende innføring i organisasjons- og arbeidslivspsykologi. Du får kunnskaper om, og forståelse av, psykososialt arbeidsmiljø, organisasjonsutvikling, ledelse, mobbing og konfliktløsning.Studietilbudet forbereder deg til å ta eksamen som privatist ved Universitetet i Bergen (UiB).I løpet av kurset blir det til saman 8 samlingar, vekselsvis i Norheimsund og Odda.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Norheimsund, Norheimsund
Samlet pris:
33900
Undervisningstimer:
112
Kursstart:
15. august 2020
Kursslutt:
28.02.2021
Tidspunkt:
10.00 - 16.00
Kursid:
3475875600
Les mer Meld deg på

Arbeids- og organisasjonspsykologi 30 stp

Gjennom dette deltidsstudiet får du en grunnleggende innføring i organisasjons- og arbeidslivspsykologi. Du får kunnskaper om, og forståelse av, psykososialt arbeidsmiljø, organisasjonsutvikling, ledelse, mobbing og konfliktløsning.Studietilbudet forbereder deg til å ta eksamen som privatist ved Universitetet i Bergen (UiB).I løpet av kurset blir det til saman 8 samlingar, vekselsvis i Norheimsund og Odda.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Odda, Odda
Samlet pris:
33900
Undervisningstimer:
112
Kursstart:
15. august 2020
Kursslutt:
28.02.2021
Tidspunkt:
10.00 - 16.00
Kursid:
3475875750
Les mer Meld deg på

Arbeids- og organisasjonspsykologi 30 stp

Gjennom dette deltidsstudiet får du en grunnleggende innføring i organisasjons- og arbeidslivspsykologi. Du får kunnskaper om, og forståelse av, psykososialt arbeidsmiljø, organisasjonsutvikling, ledelse, mobbing og konfliktløsning.Studietilbudet forbereder deg til å ta eksamen som privatist ved Universitetet i Bergen (UiB).

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Førde, Førde
Samlet pris:
33900
Undervisningstimer:
112
Kursstart:
22. august 2020
Kursslutt:
21.02.2021
Tidspunkt:
10.00 - 16.00
Kursid:
3470236800
Les mer Meld deg på

Arbeids- og organisasjonspsykologi 30 stp

Gjennom dette deltidsstudiet får du en grunnleggende innføring i organisasjons- og arbeidslivspsykologi. Du får kunnskaper om, og forståelse av, psykososialt arbeidsmiljø, organisasjonsutvikling, ledelse, mobbing og konfliktløsning.Studietilbudet forbereder deg til å ta eksamen som privatist ved Universitetet i Bergen (UiB). Helgesamlinger.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Asker, Folkeuniversitetet Asker
Samlet pris:
33150
Undervisningstimer:
112
Kursstart:
05.09.2020
Kursslutt:
28.02.2021
Tidspunkt:
10.00 - 17.00
Kursid:
3456921386
Les mer Meld deg på

Arbeidsrett - individuell del 10 stp

Emnet gir deg en innføring i rettigheter og plikter for partene i arbeidslivet. Du lærer om rettsforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere (den individuelle arbeidsavtale), herunder rettsreglene om inngåelse og opphør av arbeidsavtaler, og partenes rettigheter og plikter mens arbeidsforholdet består mellom dem. Du får innsikt i rammebetingelsene for personalarbeid i privat og offentlig sektor.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
11900
Undervisningstimer:
35
Kursstart:
Høsten 2020
Kursslutt:
09.11.2020
Tidspunkt:
17.30 - 19.30
Dager:
Man
Kursid:
3473639008
Les mer Meld deg på

Barnerett

Dette emnet går på tvers av ulike rettsområder. Med utgangspunkt i FNs barnekonvensjon behandles regler fra familierett, barnevernrett, annen velferdsrett, strafferett og ulike deler av den spesielle forvaltningsrett. Målet er å gi en generell forståelse av barns stilling i retten, og samtidig å gi kunnskap som er praktisk anvendbar i arbeid med juridiske problemstillinger som gjelder barn.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
11900
Undervisningstimer:
35
Kursstart:
26.01.2021
Kursslutt:
20.04.2021
Tidspunkt:
09.00 - 20.00
Kursid:
3550980101
Les mer Meld deg på

Bygge- og entrepriserett

Entrepriseretten omhandler rettsforholdet mellom byggherre og entreprenør ved utførelse av bygge- og anleggsoppdrag. Fagområdet omfatter de privatrettslige problemstillinger som entreprisekontrakten reiser og har følgelig nær sammenheng med den alminnelige kontraktsretten.Dette studietilbudet forbereder deg til å ta eksamen i Bygge- og entrepriserett JUR1220 som enkeltemnestudent ved Universitetet i

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
11900
Undervisningstimer:
30
Kursstart:
August/ september 2020
Kursslutt:
26.10.2020
Tidspunkt:
10.00 - 21.30
Kursid:
3509757033
Les mer Meld deg på

Coaching og relasjonsledelse emne 2

Coaching og relasjonsledelse gir deg verktøy for å kunne lede og utvikle deg og dine medarbeidere til faglig og personlig vekst.I emne 2 styrker du din kompetanse innen ledelsesbasert teamcoaching.Vi tilbyr studiet i samarbeid med OsloMet - storbyuniversitetet

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Florø, Comfort Hotell Florø
Samlet pris:
29400
Undervisningstimer:
56
Kursstart:
26. august 2020
Kursslutt:
10.12.2020
Tidspunkt:
10.00 - 16.00
Kursid:
3490056900
Les mer Meld deg på

Innføring i spesialpedagogikk 30 stp

Med Innføring i spesialpedagogikk får du nødvendig innsikt og kompetanse for å kunne jobbe med tilrettelegging av opplæring for barn, unge og voksne med særskilte behov.Vi tilbyr utdanningen i samarbeid med OsloMet - storbyuniversitetet.Studiet gjennomføres som helgesamlinger - fredager og lørdager.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Skien, Folkeuniversitetet Skien
Samlet pris:
29100
Undervisningstimer:
80
Kursstart:
Fredag 21. august
Kursslutt:
15.05.2021
Tidspunkt:
17.00 - 21.45
Kursid:
3105393724
Les mer Meld deg på

Innføring i spesialpedagogikk 30 stp

Med Innføring i spesialpedagogikk får du nødvendig innsikt og kompetanse for å kunne jobbe med tilrettelegging av opplæring for barn, unge og voksne med særskilte behov. Vi tilbyr utdanningen i samarbeid med OsloMet - storbyuniversitetet.Undervisningen foregår på vårt kursenter i Myreneveien 30,Arendal og det er mest helgebasert undervisning. Fredag (kl. 17.00-21.00) lørdag (kl. 10.00-16.00)

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Arendal, Arendal
Samlet pris:
28970
Undervisningstimer:
80
Kursstart:
26.08.2020
Kursslutt:
21.05.2021
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Kursid:
3462884847
Les mer Meld deg på