Fag
Undervisningsform
Oppstart
Tidspunkt
Ukedag

Sted

Vis flere valg (tidspunkt, ukedag, oppstart) Skjul valgene (tidspunkt, ukedag, oppstart)

Akademisk skrivekurs

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
1700
Undervisningstimer:
6
Kursstart:
25.03.2023
Kursslutt:
25.03.2023
Tidspunkt:
10.00 - 16.00
Kursid:
3815910484
Les mer Meld deg på

Arbeids- og organisasjonspsykologi Nordfjordeid/Sandane hausten 2022 og våren 2023

Gjennom dette deltidsstudiet får du en grunnleggende innføring i organisasjons- og arbeidslivspsykologi. Du får kunnskaper om, og forståelse av, psykososialt arbeidsmiljø, organisasjonsutvikling, ledelse, mobbing og konfliktløsning. Du er selv ansvarlig for å melde deg opp som enkeltemne student ved UiB etter gitte frister: https://www.uib.no/utdanning/112131/opptak-til-enkeltemner Frister: realkompetanse før 1.12.21 og gen.stk.komp./enkeltemne fra 2.1..2023 Betale sem.avg. + eksamensreg. 1.2.2023

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Nordfjordeid, Nordfjordeid/Sandane
Samlet pris:
28900
Undervisningstimer:
120
Kursstart:
27. august 2022
Kursslutt:
19.02.2023
Tidspunkt:
10.00 - 17.00
Dager:
Lør, Søn
Kursid:
3765366770
Les mer Meld deg på

Arbeidsrett - individuell del H22

Emnet gir deg en innføring i rettigheter og plikter for partene i arbeidslivet. Du lærer om rettsforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere (den individuelle arbeidsavtale), herunder rettsreglene om inngåelse og opphør av arbeidsavtaler, og partenes rettigheter og plikter mens arbeidsforholdet består mellom dem. Du får innsikt i rammebetingelsene for personalarbeid i privat og offentlig sektor

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
12100
Undervisningstimer:
35
Kursstart:
29.08.2022
Kursslutt:
24.10.2022
Tidspunkt:
17.00 - 20.00
Dager:
Man
Kursid:
3772300484
Les mer Meld deg på

Arbeidsrett - kollektiv del V23

Dette emnet omhandler den norske kollektive arbeidsretten, men tar også hensyn til den internasjonale reguleringen på området.Du lærer om regler som gjelder arbeidslivets organisasjoner, systemet for fastsettelse av arbeidsvilkårene gjennom tariffavtale, den så kalte frontfagsmodellen, og bruk av arbeidskamp.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
12600
Undervisningstimer:
35
Kursstart:
16.01.2023
Kursslutt:
13.03.2023
Tidspunkt:
17.00 - 20.00
Dager:
Man
Kursid:
3796680484
Les mer Meld deg på

Barnerett V23

Emnet for barneretten er de spørsmål som særlig gjelder barns rettslige stilling. Det går på tvers av ulike rettsområder og med utgangspunkt i FNs barnekonvensjon behandles regler fra familierett, barnevernrett, annen velferdsrett, strafferett og ulike deler av den spesielle forvaltningsrett. Siktemålet er dels å gi en generell forståelse av barns stilling i retten, dels å gi kunnskap som kan være praktisk brukbar i arbeid med juridiske problemstillinger som gjelder barn.Hovedvekten i emnet ligger på FNs barnekonvensj

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
12600
Undervisningstimer:
35
Kursstart:
09.01.2023
Kursslutt:
06.03.2023
Tidspunkt:
17.00 - 20.00
Dager:
Man
Kursid:
3796650484
Les mer Meld deg på

Bygge- og entrepriserett V23

Entrepriseretten omhandler rettsforholdet mellom byggherre og entreprenør ved utførelse av bygge- og anleggsoppdrag. Fagområdet omfatter de privatrettslige problemstillinger som entreprisekontrakten reiser og har følgelig nær sammenheng med den alminnelige kontraktsretten.De offentligrettslige sider ved byggeprosessen, så som forholdet til plan- og bygningsloven faller utenfor fagområdet.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
12600
Undervisningstimer:
35
Kursstart:
18.01.2023
Kursslutt:
26.04.2023
Tidspunkt:
17.00 - 20.30
Kursid:
3808200484
Les mer Meld deg på

Coaching og relasjonsledelse emne 1 - 15 STP

Lederutviklingsprogrammet er utviklet for at ledere i private og offentlige bedrifter, virksomheter og organisasjoner skal gis muligheter til å forbedre sin kommunikative og relasjonelle kompetanse som grunnlag for en coachende lederstil. Det legges vekt på det mellommenneskelige perspektivet i ledelse. Relasjonskompetanse og relasjonsledelse er sentrale elementer. Reflektere over sin lederrolle.2 samlinger i Sogndal og 2 samlinger i Førde. Studiet er et samarbeid mellom Folkeuniversitetet og OsloMet.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Kaupanger, Vite-Meirsenteret
Samlet pris:
19900
Undervisningstimer:
56
Kursstart:
Oppstart på Thon Hotel Førde torsdag 27 januar
Kursslutt:
19.05.2023
Tidspunkt:
10.00 - 17.00
Kursid:
3793016854
Les mer Meld deg på

Folkerett V23

Faget skal gi en generell innføring i folkeretten, og i samspillet mellom folkeretten og norsk rett.Den gjelder i det vesentlige mellom stater og internasjonale (mellomstatlige) organisasjoner. Etter hvert er også individene anerkjent som folkerettssubjekter. De har krav på respekt for fundamentale menneskerettigheter, og kan også bli gjort ansvarlig for brudd på krigens folkerett og humanitære minstestandarder.Dette studietilbudet forbereder deg til å ta eksamen i Folkerett JUROFF1410 som enkeltemnestudent ved UiO

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
12600
Undervisningstimer:
35
Kursstart:
18.01.2023
Kursslutt:
18.04.2023
Tidspunkt:
17.00 - 20.30
Kursid:
3808190484
Les mer Meld deg på

Introduksjon i forvaltningsrett V23

JUROFF1201 vil gi deg hovedprinsippene i den alminnelige forvaltningsretten. Du får forståelse av forvaltningsrettens begreper, perspektiver og rettsstruktur, samt utvikle evnen til å identifisere problemer og til å bruke reglene i praksis Du får en gjennomgåelse av reglene i Forvaltningsloven og Offentlighetsloven og grunnleggende ulovfestete forvaltningsrettslige prinsipper.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
12600
Undervisningstimer:
35
Kursstart:
12.01.2023
Kursslutt:
27.04.2023
Tidspunkt:
17.00 - 20.00
Dager:
Tor
Kursid:
3793140101
Les mer Meld deg på

Kommunalrett V23

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
12600
Undervisningstimer:
35
Kursstart:
09.01.2023
Kursslutt:
27.03.2023
Tidspunkt:
17.00 - 19.00
Dager:
Man
Kursid:
3768860101
Les mer Meld deg på